I. Burnout là gì? II. Những khái niệm đầu tiên về burnout là gì? III. Dấu hiệu của “hội chứng cháy sạch” – Burnout là gì? 1. Rơi vào tình trạng kiệt sức 2. Cảm thấy sự tách biệt 3. Tìm cách chạy trốn 4. Luôn thấy khó chịu ...