Kiến Thức

Đối tượng áp dụng và quy định mức lương tối thiểu vùng 2021

Hiện nay để đảm bảo mức sống tối thiểu của nhân dân, Nhà nước đã đặt ra và quy định mức lương tối thiểu vùng. Vậy mức lương tối thiểu vùng là gì? Mức lương tối thiểu vùng mới nhất năm 2020 là bao nhiêu? Cùng theo dõi bài viết dưới đây nhé!

Vấn đề tiền lương có lẽ luôn là mối quan tâm của đại đa số mọi người. Nhưng không phải ai cũng nắm rõ được những quy định mức lương tối thiểu vùng trong quá trình lao động tại cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức. Cùng theo dõi tiếp bài viết để được chúng mình bật mí mức lương tối thiểu vùng là gì, quy định mức lương tối thiểu vùng mới nhất năm 2020 nhé!

I. Mức lương tối thiểu vùng là gì

Mức lương tối thiểu vùng là mức thấp nhất làm cơ sở để cho doanh nghiệp và người lao động thỏa thuận và trả tiền lương. Trong những năm gần đây, mức lương tối thiểu vùng không ngừng được tăng lên nhằm đảm bảo và cải thiện mức sống tối thiểu của mọi người dân Việt Nam.

mức lương, đối tượng áp dụng và quy định mức lương tối thiểu vùng 2021

Mức lương tối thiểu vùng là gì

II. Những đối tượng áp dụng mức lương tối thiểu vùng mới nhất

Căn cứ vào Điều 2 Nghị định số 157/2018/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng 2020 được áp dụng cho những đối tượng sau:

 • Người lao động làm việc với chế độ hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật lao động.
 • Doanh nghiệp tổ chức quản lý, thành lập và hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp.
 • Hợp tác xã, trang trại, tổ hợp tác, liên hiệp hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân và những tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động.
 • Cơ quan, tổ chức quốc tế, tổ chức nước ngoài và cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam có thuê mướn lao động theo hình thức hợp đồng lao động (trừ trường hợp điều ước quốc tế Việt Nam là thành viên có quy định khác với quy định của Nghị định này).

Lưu ý: Các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, liên hiệp hợp tác xã, trang trại, hộ gia đình, tổ chức, cơ quan và cá nhân quy định tại các khoản 2, 3 và khoản 4 Điều này gọi chung là doanh nghiệp.

III. Mức lương tối thiểu vùng 2020 là bao nhiêu

Nghị định 90/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/1/2020 quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hình thức hợp đồng lao động. Theo đó, mức lương tối thiểu vùng mới nhất năm 2020 tăng từ 150.000 – 240.000 VNĐ/tháng tùy theo từng vùng và cụ thể như sau:

 • Đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn vùng I: 4.420.000 VNĐ/tháng (tăng 240.000 VNĐ/tháng so với quy định hiện hành tại Nghị định 157/2018/NĐ-CP);
 • Đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn vùng II: 3.920.000 VNĐ/tháng (tăng 210.000 VNĐ/tháng);
 • Đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn vùng III: 3.430.000 đồng/tháng (tăng 180.000 VNĐ/tháng);
 • Đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn vùng IV: 3.070.000 VNĐ/tháng (tăng 150.000 VNĐ/tháng).

Theo đó, các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã, trang trại… sẽ phải áp dụng đúng quy định mức lương tối thiểu vùng 2020 để trả cho người lao động. Người lao động nên nắm bắt, cập nhật thông tin mới nhất để có thể bảo vệ quyền lợi của mình.

Đối với những người lao động làm công việc đòi hỏi đã qua đào tạo, học nghề thì mức lương tối thiểu của họ sẽ cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng.

mức lương, đối tượng áp dụng và quy định mức lương tối thiểu vùng 2021

Mức lương tối thiểu vùng mới nhất 2020 là bao nhiêu

IV. Phân biệt mức lương tối thiểu vùng và lương cơ sở

Nếu đối tượng áp dụng lương cơ sở là cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại các cơ quan Nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp thì mức lương tối thiểu vùng lại áp dụng cho người lao động làm việc theo hợp đồng lao động trong cơ quan, doanh nghiệp.

Việc tăng mức lương tối thiểu vùng chỉ tác động đến người lao động trong những trường hợp người lao động đang có mức lương thấp hơn với mức lương tối thiểu vùng. Tuy nhiên, hiện nay, đại đa số mức lương thực nhận người lao động nhận được đều cao hơn mức lương tối thiểu vùng. Do đó, việc tăng lương tối thiểu vùng không có nhiều ý nghĩa với đa số người lao động.

Còn việc tăng lương cơ sở lại tác động đến tất cả những đối tượng đang hưởng lương từ ngân sách Nhà nước, bao gồm cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội, người hưởng lương hưu… Và khi lương cơ sở tăng thì mức lương, trợ cấp và phụ cấp của các đối tượng nêu trên cũng sẽ tăng theo.

V. Nguyên tắc áp dụng mức lương tối thiểu vùng 2020

 • Những doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn nào thì áp dụng quy định mức lương tối thiểu vùng đối với địa bàn đó. Trường hợp doanh nghiệp có chi nhánh, đơn vị hoạt động trên các địa bàn có mức lương tối thiểu vùng khác nhau thì chi nhánh, đơn vị hoạt động ở địa bàn nào, áp dụng quy định mức lương tối thiểu vùng đối với địa bàn đó.
 • Doanh nghiệp hoạt động trong các khu công nghiệp, khu chế xuất nằm trên các địa bàn có mức lương tối thiểu vùng khác nhau thì áp dụng theo địa bàn có mức lương tối thiểu vùng cao nhất.
 • Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn nhưng có sự thay đổi tên hoặc bị chia tách thì tạm thời áp dụng những quy định mức lương tối thiểu vùng đối với địa bàn trước khi thay đổi tên hoặc trước khi chia tách cho đến khi Chính phủ có quy định mới.
 • Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn mới được thành lập từ một hoặc nhiều địa bàn có mức lương tối thiểu vùng khác nhau thì áp dụng quy định mức lương tối thiểu vùng theo địa bàn có mức lương cao nhất.

mức lương, đối tượng áp dụng và quy định mức lương tối thiểu vùng 2021

Nguyên tắc áp dụng mức lương tối thiểu vùng 2020

VI. Cách thức áp dụng mức lương tối thiểu vùng 2020

Mức lương trả cho người lao động làm việc trong điều kiện bình thường, hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận, đảm đảm đủ thời giờ làm việc bình thường trong tháng phải bảo đảm các điều kiện sau:

 • Không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm những công việc giản đơn nhất.
 • Cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm công việc đòi hỏi đã qua học nghề, đào tạo nghề.

Khi áp dụng mức lương tối thiểu vùng được quy định tại Nghị định 90/2019/NĐ-CP, doanh nghiệp không được xóa bỏ hoặc cắt giảm bớt các chế độ tiền lương đối với người lao động làm thêm giờ, tăng ca vào ban đêm, làm việc trong điều kiện nặng nhọc, độc hại. Có chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với các chức danh nghề làm việc trong môi trường nặng nhọc, độc hại và các chế độ khác theo quy định của pháp luật lao động. Các khoản trợ cấp, phụ cấp, tiền thưởng, bổ sung khác do doanh nghiệp quy định thì thực hiện theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động, trong quy chế của doanh nghiệp hoặc thỏa ước lao động tập thể.

Đăng bởi: Võ Chí Dũng