Excel

Hướng dẫn cách dùng hàm Vlookup kết hợp nhiều điều kiện

Như đã biết hàm Vlookup trong Excel là hàm chuyên sử dụng để tìm kiếm giá trị và trả về kết quả tương ứng chính xác nhất. Đây là hàm cực kỳ thông dụng và cũng là hàm cơ bản mà bất cứ ai học Microsoft Excel phải biết.

Với việc tìm hiểu cách dùng hàm Vlookup2 hay nhiều điều kiện, bạn sẽ được nâng cao trình độ ứng dụng cách sử dụng hàm Vlookup trong Excel hơn qua những ví dụ cực kỳ hiệu quả trong bài viết này. Nói thêm về cách sử dụng hàm Vlookup nhiều điều kiện, bạn có thể dễ dàng ứng dụng nó và tìm kiếm một giá trị nào đó trong chuỗi với những yêu cầu cụ thể cao cấp hơn đến từ nhiều hàng, cột trong Microsoft Excel. Cụ thể ra sao thì ngay sau đây mời bạn đọc theo dõi hướng dẫn sau đây của chúng mình để biết cách sử dụng hàm Vlookup trong Excel nhé!

I. Chức năng của hàm Vlookup trong Excel

excel, hướng dẫn cách dùng hàm vlookup kết hợp nhiều điều kiện

Chức năng của hàm Vlookup trong Excel

Trong Excel chúng ta sử dụng cách dùng hàm Vlookupđể tìm kiếm dữ liệu trong bảng hoặc một phạm vi theo cột trong một bảng dò tìm cho sẵn đã được định nghĩa trước. Như vậy, chức năng chính của hàm Vlookup trong Excel là dùng để tìm kiếm giá trị trong một bảng giá trị cho trước.

II. Cú pháp hàm Vlookup trong Excel

Cách sử dụng hàm Vlookup trong Excel bắt đầu bằng công thức sau:

=VLOOKUP(LOOKUP_VALUE,TABLE_ARRAY,COL_INDEX_NUM,[RANGE_LOOKUP])

Trong đó:

  • Lookup_value (bắt buộc): Giá trị cần tìm của hàm vlookup trong Excel, có thể là ô tham chiếu, một giá trị hoặc chuỗi văn bản.
  • Table_array (bắt buộc): Bảng tìm kiếm giá trị trong cách sử dụng hàm Vlookup trong Excel gồm hai cột dữ liệu trở lên. Có thể là mảng thường, được đặt tên hoặc bảng Microsoft Excel. Cột chứa giá trị tìm kiếm của hàm Vlookup trong Excel phải được đặt đầu tiên của Table_array.
  • Row_index_num (bắt buộc): Số thứ tự của cột Microsoft Excel chứa kết quả trả về trong Table_array.
  • Range_lookup (tuỳ chọn): Một giá trị logic (Boolean) cho biết hàm VLOOKUP trong Excel cần phải tìm kết quả chính xác hay tương đối.
  • Nếu TRUE hoặc bỏ qua trong cách sử dụng hàm Vlookup, kết quả khớp tương đối được trả về. Nghĩa là nếu kết quả khớp chính xác của dữ liệu không được tìm thấy, hàm Vlookup của bạn sẽ lập tức trả về giá trị lớn nhất kế tiếp nhỏ hơn look_up value.
  • Nếu FALSE, chỉ kết quả khớp chính xác của Vlookupđược trả về. Nếu không giá trị nào trong hàng đã được chỉ định khớp chính xác với giá trị tìm kiếm, hàm Vlookup trong Excel sẽ trả về lỗi #N/A

III. Hàm Vlookup 2 điều kiện

Từ công thức trên, ta có thể thấy được cách dùng hàm Vlookup thuông thường chỉ tìm kiếm được với điều kiện dò tìm tương ứng là 1 ô tham chiếu, một giá trị, hoặc một chuỗi văn bản. Vậy nếu điều kiện dò tìm của chúng ta nằm ở nhiều ô, nhiều giá trị khác nhau hoặc từ 2 chuỗi văn bản trở lên thì chắc chắn lúc này ta không thể áp dụng cách sử dụng hàm Vlookup thông thường được. Ở đây, chúng mình sẽ giới thiệu cho bạn 2 cách để tìm kiếm thông thường nhất với hàm vlookup 2 điều kiện, áp dụng được cho cả trường hợp nhiều điều kiện.

  • Cách 1: Cách sử dụng hàm Vlookup trong Excel với việc dùng cột phụ.
  • Cách 2: Dùng công thức mảng trong cách dùng hàm Vlookup.

IV. Hướng dẫn sử dụng hàm Vlookup 2 điều kiện

1. Hàm Vlookup 2 Điều Kiện Trường Hợp Tạo Cột Phụ

Ví dụ để tính toán ra được sản lượng nhất định của 1 sản phẩm nào đó trong từng ca là bao nhiêu với Microsoft Excel thì chúng ta sẽ làm thế nào? Nếu áp dụng hàm Vlookup 2 điều kiện để tìm kiếm thì lúc này chúng ta hãy thử tạo thêm 1 cột phụ để giúp cho việc tính toán trở nên đơn giản hơn.

Về bản chất thì cách dùng hàm Vlookup 2 điều kiện sử dụng cột phụ trong Microsoft Excel sẽ trở thành Vlookup1 điều kiện. Và với cách này bạn có thể thực hiện tìm kiếm nhiều điều kiện khác nhau.

excel, hướng dẫn cách dùng hàm vlookup kết hợp nhiều điều kiện

Vlookup 2 Điều Kiện Trường Hợp Tạo Cột Phụ

Bước 1: Bây giờ chúng ta cùng sử dụng hàm Vlookup 2 điều kiện trong Microsoft Excel để tính toán kèm theo đó là thao tác tạo cột phụ. Cột phụ theo ví dụ dưới đây chúng mình sẽ để cột A có giá trị liên kết từ cột B – mã sản phẩm và cột C – Ca.

Nhập công thức tương ứng vào cột A: =B6&C6 rồi Enter để lệnh thực thi.

excel, hướng dẫn cách dùng hàm vlookup kết hợp nhiều điều kiện

Bước 2: Hiển thị kết quả của hàm Vlookup như hình dưới, kết hợp 2 cột sản phẩm và dữ liệu về ca rồi sau đó bạn áp dụng cho các dòng ở dưới nhé.

excel, hướng dẫn cách dùng hàm vlookup kết hợp nhiều điều kiện

Bước 3: Để thực hiện tìm kiếm số sản lượng trong một mã sản phẩm làm ở một ca nào đó, ta sẽ tạo trực tiếp một bảng truy vấn cạnh đó. Tại đây chúng ta phải bắt buộc phải nhập vào đó dữ liệu Mã sản phẩm và ca, còn tại phần sản lượng sẽ là vị trí chúng ta nhập công thức.

excel, hướng dẫn cách dùng hàm vlookup kết hợp nhiều điều kiện

=Vlookup(G6&G7);$A$6:$D$10;4;0) như hình dưới đây trong trường hợp áp dụng đúng theo số hàng và cột như trong ví dụ.

excel, hướng dẫn cách dùng hàm vlookup kết hợp nhiều điều kiện

Bước 5: Kết quả trả về bạn sẽ được sản lượng 1000 tương ứng với mã SP là SA làm Ca 1, bạn có thể thực hiện đối chiếu bằng cách nhập khác SP và khác ca để so sánh.

excel, hướng dẫn cách dùng hàm vlookup kết hợp nhiều điều kiện

2. Hàm Vlookup 2 Điều Kiện Trường Hợp Sử Dụng Công Thức Mảng

Bước 1: Vẫn bảng tính đó nhưng chúng ta sẽ thực hiện loại bỏ cột phụ đi và nhập công thức Vlookuptrực tiếp vào phần sản lượng, hãy tiến hành nhập công thức sau:

=VLOOKUP(G6&G7;CHOOSE({12};(B6:B10)&(C6:C10);D6:D10);2;0)

excel, hướng dẫn cách dùng hàm vlookup kết hợp nhiều điều kiện

Bước 2: Kết quả mà Microsoft Excel hiển thị ra sẽ ra như hình dưới sau khi bạn nhập công thức và thực hiện nhấn tổ hợp phím Ctrl + Shift + Enter để áp dụng tính công thức mảng.

excel, hướng dẫn cách dùng hàm vlookup kết hợp nhiều điều kiện

V. Sử dụng hàm Vlookup nhiều điều kiện

excel, hướng dẫn cách dùng hàm vlookup kết hợp nhiều điều kiện

Sử dụng hàm Vlookup nhiều điều kiện

Trong ví dụ trên, quá trình sử dụng hàm VLOOKUPđể thực hiện tra cứu bộ phận nhân viên và nhóm, nhưng họ và tên lại nằm ở 2 cột khác nhau, vì vậy không có cách nào sử dụng trực tiếp cả họ và tên của những người trên trong quá trình tra cứu. Giải pháp ở đây là sử dụng một cột trợ giúp để kết hợp họ và tên, sau đó sử dụng một cột phụ bên cạnh đó để thực hiện tra cứu, công thức áp dụng hàm VLOOKUP nhiều điều kiện tại E3 là như sau :

=VLOOKUP(C3&D3,B6:F10,4,0)

excel, hướng dẫn cách dùng hàm vlookup kết hợp nhiều điều kiện

Công thức áp dụng hàm VLOOKUP nhiều điều kiện tại E3

Trong cột B hàng 6, cột trợ giúp của chúng ta, công thức hàm Microsoft Excel được sử dụng để nối họ và tên sẽ phải sử dụng hàm nối chuỗi concatenate:

=C6&D6

excel, hướng dẫn cách dùng hàm vlookup kết hợp nhiều điều kiện

Sử dụng hàm nối chuỗi concatenate

Cột C chứa họ và cột D tương ứng chứa tên.

Đăng bởi: Huỳnh Văn Ngà