Công cụ

Khóa chính là gì? Thông tin khóa chính dành cho người mới tiếp xúc máy tính

Khóa chính là gì? Những thao tác cơ bản của khóa chính trong cơ sở dữ liệu SQL là gì? Phân biệt khóa chính và khóa ngoại trong SQL như thế nào? Hãy cùng chúng mình đi giải đáp thắc mắc này nhé.

Đối với tin học văn phòng và các bạn làm về công nghệ thông tin thì đã quá quen thuộc với cụm từ khóa chính trong cơ sở dữ liệu máy tính. Nhưng đa số chúng ta vẫn chưa hiểu hết được về cụm từ này cũng như chức năng của nó là gì? Vậy khóa chính là gì? Những thao tác cơ bản của nó là gì? Phân biệt khóa chính và khóa ngoại trong SQL Server như thế nào? Hãy cùng chúng mình đi giải đáp thắc mắc này nhé.

I. Khóa chính – yếu tố thiết yếu đối với cơ sở dữ liệu

1. Khái niệm

Khóa chính là gì?

Khái niệm về khóa chính luôn là điều mà mọi người quan tâm và đặt ra rất nhiều câu hỏi xoay quanh nó. Những ai mới tiếp xúc với cơ sở dữ liệu SQL Server và mới làm quen với việc xử lý cơ sở dữ liệu SQL Server database thì chắc chưa nắm rõ được về khóa chính. Khóa chính được hiểu là khái niệm được sử dụng trong các lĩnh vực liên quan đến ngành công nghệ thông tin, toán tin, khoa học dữ liệu thuộc cơ sở dữ liệu SQL Server. Trong tiếng anh nó có tên gọi là Primary Key với ký hiệu một chiếc chìa khóa đi kèm. Qua tìm hiểu cơ bản này chúng ta có thể hiểu khóa chính theo cách như sau:

– Khóa chính hay với tên gọi khác là khóa ràng buộc chính thường được dùng để định danh mỗi một record trong bảng table duy nhất của cơ sở dữ liệu SQL Server

– Ngoài ra nó còn có thể thể hiện các giá trị trong bảng với nhau trong cơ sở dữ liệu SQL Server.

Tuy nhiên, khi sử dụng khóa chính trong cơ sở dữ liệu SQL Server thì người dùng cũng cần chú ý đến một và điều như sau:

– Mỗi một table chỉ nên sử dụng một khóa chính, thiết lập một Primary Key duy nhất, không được phép chứa các giá trị Null

– Trong cơ sử dữ liệu SQL Server thì nó không được là các miền field rỗng, không chứa các cơ sở dữ liệu SQL Server gì hết.

– Các khóa chính trong cơ sở dữ liệu SQL Server thường được thiết lập trong mối quan hệ định dạng giống nhau về một số đặc điểm của cơ sở dữ liệu SQL Server như dữ liệu, kích thước field

– Khóa chính sẽ do người thiết lập cơ sở dữ liệu SQL Server quy định

2. Chức năng của khóa chính

công cụ, khóa chính là gì? thông tin khóa chính dành cho người mới tiếp xúc máy tính

Chức năng là gì?

Khóa chính cũng như khóa ngoại rất quan trọng đối với cơ sở dữ liệu SQL Server và dưới đây chính là những chức năng chính của nó:

– Khóa chính sẽ là nơi chứa các giá trị duy nhất hay cơ sở dữ liệu SQL Server duy nhất được lưu thông xuyên suốt ở nhiều table với nhau. Mỗi table sẽ ghi mỗi giá trị khác nhau và người thiết lập khóa chính sẽ sử dụng các giá trị trong các table đó vì chúng được thiết lập ở cùng một định dạng với nhau.

– Nó chỉ được thiết lập duy nhất trên mỗi table và có nhiều table chứa duy nhất một khóa chính. Khi thiết lập khóa chính thì có nhiều ứng dụng yêu cầu người dùng thiết lập khóa chính nhưng Access lại chủ động tạo khóa chính cho người dùng.

3. Phạm vi áp dụng chủ yếu trong đời sống

Phạm vi chủ yếu để áp dụng khóa chính chính là đời sống hiện tại như tin học mà đặc biệt là trong lĩnh vực tin học văn phòng. Sử dụng khóa chính sẽ giúp cho việc xử lý các giá trị trong cơ sở dữ liệu SQL Server nhanh hơn và thuận tiện hơn.

Nhưng việc sử dụng khóa chính lại rất khó, không hề đơn giản như chúng ta nghĩ, những người mới làm quen sẽ cần thời gian để học tập và học cách vận dụng trong lĩnh vực tin học và ứng dụng điều đó vào trong cuộc sống hàng ngày.

4. Cách thiết lập khóa chính cho người mới dùng

công cụ, khóa chính là gì? thông tin khóa chính dành cho người mới tiếp xúc máy tính

Cách thiết lập Primary Key cho người mới dùng

Những người mới làm quen với việc sử dụng khóa chính thì cần thời gian làm quen với việc thiết lập. Dưới đây là các bước thiết lập trong cơ sở dữ liệu SQL Server cho người mới bắt đầu chi tiết nhất:

– Dùng các câu lệnh để tạo khóa chính trong cơ sở dữ liệu SQL Server Create table như: (MaSV varchar (8) NOT NULL, Holot varchar (20), Ten varchar (8), NgaySinh Date, MaLop varchar (8) NOT NULL, Lienhe varchar (11) NOT NULL, PRIMARY KEY (MaSV)

– Nếu phải thiết lập Primary Key trong cơ sở dữ liệu SQL Server từ nhiều miền khác nhau thì người dùng cần tạo mối quan hệ ràng buộc giữa các từ khóa chính với câu lệnh như:

    (MaSV varchar (8) NOT NULL, Holot varchar (20), Ten varchar (8), NgaySinh Date, MaLop varchar (8) NOT NULL, Lienhe varchar (11) NOT NULL, …)

II. Một số thao tác thác về khoá chính

1. Cách tạo primary key

công cụ, khóa chính là gì? thông tin khóa chính dành cho người mới tiếp xúc máy tính

Cách tạo primary key

1.1. Tạo Primary Key bằng lệnh CREATE TABLE

CREATE TABLE ten_bang

( cot1 kieu_du_lieu [  NULL | NOT NULL ] [ PRIMARY KEY ] ,cot2 kieu_du_lieu [  NULL | NOT NULL ] ,…);

1.2. Tạo Primary Key bằng lệnh ALTER TABLE

ALTER TABLE ten_bang

ADD CONSTRAINT ten_rang_buoc PRIMARY KEY ( cot1, cot2, … cot_n)

2. Xóa Primary Key trong cơ sở dữ liệu SQL Server

Nếu trong trường lập thiết lập sai hoặc nhầm khóa chính trong cơ sở dữ liệu SQL Server thì cần xóa khóa chính bằng lệnh ALTER TABLE

ALTER TABLE ten_bang

DROP CONSTRAINT ten_rang_buoc ;

3. Vô hiệu hóa Primary Key trong cơ sở dữ liệu SQL Server

công cụ, khóa chính là gì? thông tin khóa chính dành cho người mới tiếp xúc máy tính

Vô hiệu hóa trong cơ sở dữ liệu SQL Server

Cú pháp để vô hiệu hóa trong cơ sở dữ liệu bằng lệnh ALTER INDEX như sau:

ALTER INDEX ten_rang_buoc ON ten_bang

DISABLE ;

4. Kích hoạt khóa chính trong cơ sở dữ liệu SQL Server

Muốn kích hoạt Primary Key thì chúng ta sử dụng lệnh ALTER INDEX:

ALTER INDEX ten_rang_buoc ON ten_bang

REBUILD;

III. Phân biệt khóa chính và khóa ngoại trong cơ sở dữ liệu SQL Server

1. Giới thiệu chung về khóa ngoại

công cụ, khóa chính là gì? thông tin khóa chính dành cho người mới tiếp xúc máy tính

Khóa ngoại là gì?

Trong lĩnh vực tin học văn phòng thì ngoài Primary Key trong cơ sở dữ liệu SQL Server thì còn có khóa ngoại. Vậy khóa ngoại là gì? Khóa ngoại cũng được hiểu nghĩa tương đương với khóa chính với những đặc điểm như sau:

– Khóa ngoại của table là con trỏ chỉ tới các khóa chính ở các bảng khác

– Muốn xóa khóa ngoại trong cơ sở dữ liệu SQL Server thì người dùng cần sử dụng câu lệnh như sau:

    ALTER TABLE DiemSV DROP FOREIGN KEY Ma

2. Phân biệt khóa chính với khóa ngoại chính xác nhất

công cụ, khóa chính là gì? thông tin khóa chính dành cho người mới tiếp xúc máy tính

Phân biệt khóa chính với khóa ngoại

Hiện nay, có nhiều người dùng thường bị nhầm khóa chính với khóa ngoại trong cơ sở dữ liệu SQL Server. Để có thể phân biệt được khóa chính với khóa ngoại thì người dùng cần phân biệt trên 4 phương diện như sau:

– Khóa chính được thiết lập duy nhất tại mỗi bảng còn khóa ngoại chỉ là một tập hợp trong bảng và là khóa chính của một bảng khác. 

– Primary Key không nhận các giá trị dữ liệu rỗng còn khóa ngoại có chấp nhận các cơ sở dữ liệu rỗng

– Primary Key được thiết lập trong bảng cơ sở dữ liệu SQL Server theo thứ tự dãy chỉ nhóm; khóa ngoại không thiết lập cho mục đích này

– Primary Key chỉ có duy nhất một trong bảng còn khóa ngoại thì có thể có nhiều trong bảng cơ sở dữ liệu SQL Server

IV. Một số loại khóa khác trong cơ sở dữ liệu SQL Server

công cụ, khóa chính là gì? thông tin khóa chính dành cho người mới tiếp xúc máy tính

Một số loại khóa khác trong cơ sở dữ liệu SQL Server

1. Super key (Siêu khóa)

Super Key hay được hiểu là siêu khóa là một tập hợp của một hoặc nhiều hơn một khóa có thể được sử dụng trong việc xác định một bảng duy nhất trong một  bảng như Primary Key, Unique Key, Alternate Key là các tập hợp con của Super Key

2. Candidate key (Khóa dự tuyển)

Candidate key – khóa dự tuyển là một tập hợp của một hoặc nhiều trường cột có thể xác định một bản ghi duy nhất trong table và Candidate có thể có nhiều khóa dự tuyển trong bảng. Mỗi khóa dự tuyển có thể làm việc độc lập như một Primary Key – khóa chính.

3. Alternate Key (Khóa thay thế)

Alternate Key là một khóa thay thế có thể làm việc như một khóa chính. Theo như cơ sở dữ liệu SQL Server thì khóa thay thế có bản chất là một khóa dự tuyển chứ không phải là một khóa chính

4. Composite / Compound Key

Composite/Compound Key là tổng hợp khóa, là sự kết hợp của nhiều hơn một trường, một cột trong một table. Nó có thể là khóa Candidate Key hoặc Primary Key

5. Unique Key

Unique Key là một tập hợp của một hoặc nhiều trường, cột trong một table xác định duy nhất của một bảng ghi trong cơ sở dữ liệu SQL Server. UNique Key cũng giống như Primary Key nhưng nó có thể chấp nhận được cả những giá trị Null và nó không có các giá trị nhân bản.

Đăng bởi: Duân Nguyễn Thị