Đánh giá công việc

Mẫu đánh giá công việc Phó phòng kinh doanh mới nhất 2021

Trong phòng kinh doanh của doanh nghiệp, Phó phòng kinh doanh là vị trí có vai trò quan trọng sau Trưởng phòng kinh doanh. Vậy để đánh giá được đâu là một phó phòng kinh doanh giỏi thì cần những tiêu chuẩn nào?

Phó phòng kinh doanh là một vị trí trợ lý hỗ trợ đắc lực cho trưởng phòng kinh doanh trong một doanh nghiệp. Phó phòng kinh doanh có vai trò hỗ trợ trưởng phòng kinh doanh những công việc từ giám sát đội ngũ nhân viên kinh doanh của công ty, thực hiện xây dựng các kế hoạch để phát triển các chiến lược kinh doanh và mang lại doanh số hiệu quả nhất cho doanh nghiệp.

Hiện đây là một vị trí hấp dẫn của phòng kinh doanh, có nhu cầu tuyển dụng khá cao với các chế độ lương, đãi ngộ hấp dẫn. Và để đo lường chất lượng làm việc của phó phòng kinh doanh thì luôn cần có những tiêu chuẩn đánh giá công việc.

I. Nhiệm vụ, tinh thần và trách nhiệm

Thực hiện tổ chức kinh doanh một cách hoàn chỉnh các sản phẩm mà phó phòng kinh doanh phụ trách. Tiến hành hoạch định chiến lược, các chính sách phát triển cho phòng kinh doanh trên phạm vi địa lý nhất định.

Xây dựng các mục tiêu ngắn hạn, dài hạn, xây dựng kế hoạch hành động cho các bộ phận phụ trách hàng quý, hàng năm. Tiến hành tổ chức kinh doanh hoàn chỉnh các sản phẩm phó phòng kinh doanh phụ trách.

Giám sát KPI, chỉ tiêu bán hàng và thực hiện hỗ trợ đối với các nhân viên, bảo đảm sao cho các cá nhân đạt chỉ tiêu bán hàng.

Dưới sự chỉ đạo của trưởng phòng kinh doanh, phó phòng kinh doanh sẽ thực hiện điều hành toàn bộ hoạt động của bộ phận kinh doanh.

đánh giá công việc, mẫu đánh giá công việc phó phòng kinh doanh mới nhất 2021

Đánh giá công việc phó phòng kinh doanh

Tiến hành giám sát hỗ trợ hoạt động vận hành của phòng bán hàng, kết nối và xây dựng các mối quan hệ hợp tác giữa các cá nhân trong phòng bán hàng với phòng ban khác, xây dựng mối hòa hợp của toàn bộ nhân viên

Chịu các trách nhiệm của trưởng phòng kinh doanh khi trưởng phòng kinh doanh đi vắng. Thực hiện phân bổ thị trường và khách hàng theo chỉ thị trưởng phòng kinh doanh.

Thực hiện đàm phán hợp đồng với khách hàng, nghiên cứu và đề xuất các phương án kinh doanh hiệu quả.

Có trách nhiệm phân công công việc cho nhân viên phó phòng kinh doanh phụ trách, không ngừng đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của phòng kinh doanh.

Xây dựng kế hoạch đào tạo, kế hoạch khen thưởng, kỷ luật nhân viên phòng ban mình một cách chính xác và công tâm.

Thực hiện báo cáo kết quả công việc, kết quả doanh số hàng tuần với trưởng phòng

Tinh thần trách nhiệm:

  • Quản lý nhân viên kinh doanh, kiểm soát mọi họat động của phòng theo chức năng, quyền hạn và hoàn thành chỉ tiêu công ty đề ra
  • Luôn duy trì và nâng cao tinh thần làm việc với đội nhóm, tập huấn, đào tạo nhân viên các kỹ năng, kiến thức, thái độ và giá trị của Công ty.
  • Chịu trách nhiệm trước trưởng phòng và ban giám đốc về trách nhiệm được giao
  • Hỗ trợ xử lý công nợ cùng phòng kế toán.

II. Văn hóa công ty

1. Quan hệ cơ bản

  • Đối với bản thân
  • Đối với đồng nghiệp

2. Quan hệ đặc biệt:

  • Giữa nhân viên với cấp trưởng phòng nói chung
  • Năng động, nhiệt tình, trung thực, cộng tác trong phòng ban

đánh giá công việc, mẫu đánh giá công việc phó phòng kinh doanh mới nhất 2021

Mẫu văn hóa công ty cho Phó phòng kinh doanh

III. Tuân thủ nội quy, trật tự công ty

  • Tuân thủ các quy tắc, nội quy chung của Công ty
  • Thực hiện bảo vệ và quản lý tài sản của Công ty

IV. Mẫu đánh giá công việc Phó phòng kinh doanh

đánh giá công việc, mẫu đánh giá công việc phó phòng kinh doanh mới nhất 2021

Mẫu đánh giá công việc phó phòng kinh doanh

Đăng bởi: Hải Lê Hoàng