Đánh giá công việc

Mẫu đánh giá công việc Trưởng dự án

Vai trò của trưởng dự án nắm giữ vị trí quyết định đến sự thành bại của một doanh nghiệp. Vậy nên các nhà tuyển dụng phải đặc biệt chú tâm đến các tiêu chí đánh giá công việc Trưởng dự án khi đăng tin tuyển dụng nhân sự.

Trưởng dự án là những người có trong mình tư duy về kinh doanh rất xuất sắc, điều đó cho phép họ đưa ra được những đánh giá công việc trưởng dự án một cách toàn diện và xử lý vấn đề khi có những tình huống phát sinh. Có thể nói, vị trí trưởng dự án là người chịu trách nhiệm về mọi việc của dự án đó dù thành công hay thất bại.

Ngoài ra, trưởng dự án còn phải giữ cho các thông tin giữa các nhân viên trong dự án và trong các phòng ban có liên quan được cập nhật ngay. Trưởng dự án cần có đủ những trình độ chuyên môn và các kỹ năng quản lý dự án để đảm bảo cho công việc được vận hành theo đúng hướng. Dưới đây chúng mình sẽ cho bạn biết những yếu tố để đánh giá công việc trưởng dự án là gì, bạn đọc cùng theo dõi nhé.

1. Nhiệm vụ và tinh thần trách nhiệm

đánh giá công việc, mẫu đánh giá công việc trưởng dự án

Đánh giá công việc trưởng dự án

Trưởng dự án sẽ là người phải chịu trách nhiệm cũng như trực tiếp điều hành chung các hoạt động của văn phòng. Đồng thời trưởng dự án phải tổ chức kế hoạch kinh doanh hoàn chỉnh về các sản phẩm trong ngành mà họ phải phụ trách trên toàn bộ các khu vực. Trưởng dự án sẽ phải phân bổ thị trường, khách hàng mục tiêu cho nhân viên kinh doanh và kiểm soát, đôn đốc nhân viên các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.Các tiêu chí đánh giá công việv trưởng dự án là:

 • Đánh giá công việc trưởng dự án qua việc kiểm soát về tình hình kinh doanh của các nhân viên kinh doanh và ký kết các hồ sơ, các báo cáo, của văn bản và các chứng từ liên quan đến các hoạt động của dự án.
 • Đánh giá công việc Trưởng dự án qua việc tổ chức và xây dựng, triển khai cũng như thực hiện dự án. Và Đánh giá công việc trưởng dự án qua các kết quả hoạt động của dự án
 • Trường dự án sẽ phải chịu trách nhiệm trước ban Giám đốc về các hiệu quả về hoạt động kinh doanh cũng như các công việc khác có liên quan khi được tổng giám đốc ủy quyền.
 • Đánh giá công việc Trưởng dự án qua việc thể hiện trách nhiệm quản lý, điều hành mọi hoạt động về kinh doanh của các phòng, các bộ phận kinh doanh và dự án của chi nhánh cũng như việc chỉ đạo và giám sát về công tác xây dựng các kế hoạch – báo cáo hoạt động của dự án theo tuần, tháng, quý, năm của khu vực phụ trách.
 • Đánh giá công việc Trưởng dự án qua việc tổ chức công tác về thương thảo hợp đồng kinh tế với bên chủ đầu tư và nhà thầu phụ. Và qua việc tổ chức công tác xây dựng, quản lý và giám sát định mức nội bộ .
 • Đánh giá công việc Trưởng dự án qua qua việc tổ chức công tác tiếp thị với các đơn vị và khách hàng trong địa bàn phụ trách. Đồng thời qua việc chủ trì, chỉ đạo về công tác thanh quyết toàn, thu hồi các công nợ với chủ đầu tư dự án và các đơn vị liên quan.
 • Đánh giá công việc Trưởng dự án qua việc chỉ đạo và giám sát công tác về xây dựng, ban hành, áp dụng các quy trình và quy phạm kỹ thuật tại dự án. Họ phải trực tiếp chỉ đạo thực hiện công tác làm các hồ sơ hoàn công, biện pháp tổ chức thi công và hồ sơ dự thầu cho các công trình trong địa bàn phụ trách.
 • Đánh giá công việc Trưởng dự án qua việc tổ chức tuyển dụng và bổ nhiệm phân công các công việc cho nhân viên không ngừng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đảm bảo sự gắn bó lâu dài của nhân viên kinh doanh
 • Xây dựng kế hoạch đào tạo và phát triển nhân viên bộ phận đảm bảo phát huy tối đa tiềm năng nhân lực hiện có.Thực hiện việc đánh giá khen thưởng, kỷ luật nhân viên và báo cáo giám đốc hàng tuần.
 • Kết quả doanh số Căn cứ chiến lược, sách lược kinh doanh công ty, và tình hình hoạt động kinh doanh, thị trường và lập kế hoạch kinh doanh ( tháng, quý, năm) một cách khả thi và hiệu quả.

2. Văn hóa công ty

2.1. Quan hệ cơ bản:

 • Đối với bản thân
 • Đối với đồng nghiệp

2.2. Quan hệ đặc biệt

 • Giữa cấp trưởng phòng với nhân viên thuộc quyền
 • Giữa các trưởng phòng ban với nhau
 • Đóng góp ý kiến cải tiến công ty

đánh giá công việc, mẫu đánh giá công việc trưởng dự án

Mẫu văn hóa doanh nghiệp dành cho trưởng dự án

3. Tuân thủ nội quy, trật tự công ty

 • Tuân thủ các nội quy chung của Công ty
 • Bảo vệ, Quản lý tài sản của Công ty

4. Mẫu đánh giá công việc Trưởng dự án

đánh giá công việc, mẫu đánh giá công việc trưởng dự án

Mẫu đánh giá công việc trưởng dự án

Đăng bởi: Hưng Trần