Đánh giá công việc

Mẫu đánh giá công việc Trưởng phòng kinh doanh

Nhiệm vụ và các tiêu chí dùng để đánh giá hoàn thành công việc của Trưởng phòng kinh doanh là gì? Tham khảo mẫu đánh giá hoàn thành công việc của Trưởng phòng kinh doanh dưới đây của chúng mình nhé!

Trưởng phòng kinh doanh là người chịu trách nhiệm và phụ trách điều hành đội ngũ kinh doanh, xây dựng các kế hoạch và điều chỉnh các kế hoạch sao cho phù hợp với chỉ định của các cấp trên nhằm đạt được mục tiêu doanh số. Vị trí có thể hoạt động ở các cấp địa phương, các khu vực hay quốc gia.

đánh giá công việc, mẫu đánh giá công việc trưởng phòng kinh doanh

Đánh giá công việc trưởng phòng kinh doanh

1. Nhiệm vụ và tinh thần trách nhiệm

Nhiệm vụ của có thể thay đổi và khác nhau tùy theo doanh nghiệp nhưng tuy nhiên thường tập trung vào ba yếu tố đó là: con người, doanh nghiệp và khách hàng. Dưới đây là những nhiệm vụ mà trưởng phòng kinh doanh cần biết:

 • Quản lý trực tiếp đối với các nhân viên trực thuộc. Hoạch định chiến lược, chính sách kinh doanh cho phòng kinh doanh trên toàn khu vực từ Đà Nẵng đổ về hết miền Nam. Hoạch định chiến lược và chính sách kinh doanh (marketing mix), phát triển các sản phẩm của công ty. Xây dựng mục tiêu, lên kế hoạch hành động hàng quý, hàng năm cho các bộ phận phụ trách
 • Điều hành toàn bộ hoạt động của bộ phận kinh doanh của phòng, tổ chức kinh doanh hoàn chỉnh các sản phẩm thuộc các ngành phụ trách. Thực hiện các hoạt động chiêu thị , quảng cáo và giải quyết than phiền của khách hàng, phân bổ thị trường, khách hàng cho nhân viên kinh doanh.
 • Hỗ trợ nhân viên kinh doanh trong giao tiếp khách hàng và dự án, kiểm soát đôn đốc hoạt động kinh doanh của nhân viên kinh doanh, giao dịch, đàm phán, ký kết các hợp đồng kinh doanh
 • Kiểm soát tình hình kinh doanh của từng nhân viên kinh doanh, đọc báo cáo của nhân viên kinh doanh.
 • Chọn lựa sản phẩm phù hợp, đàm phán hợp đồng với khách hàng. Nghiên cứu và đề nghị các phương án kinh doanh hiệu quả cho công ty
 • Bổ nhiệm và phân công công việc cho nhân viên kinh doanh không ngừng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và đảm bảo sự gắn bó lâu dài của nhân viên kinh doanh. Xây dựng kế hoạch đào tạo nhân sự và phát triển nhân viên bộ phận đảm bảo phát huy tối đa tiềm năng nhân lực hiệu quả.
 • Thực hiện công tác đánh giá khen thưởng, kỷ luật nhân viên chính xác và công tâm.
 • Báo cáo giám đốc hàng tuần về kết quả doanh số của đội ngũ kinh doanh
 • Tinh thần trách nhiệm:
  • Quản lý nhân viên kinh doanh, điều động mọi hoạt động của phòng theo chức năng và quyền hạn, hoàn thành chỉ tiêu công ty đề ra
  • Duy trì nâng cao tinh thần, trách nhiệm làm việc đồng đội nhóm. Huấn luyện, đào tạo cho nhân viên các kỹ năng, kiến thức, thái độ, giá trị của công ty.
  • Chịu trách nhiệm trước Giám Đốc về các nhiệm vụ được giao
  • Đôn đốc công nợ dứt khoát cùng phòng kế toán.

2. Văn hóa công ty

2.1. Quan hệ cơ bản

 • Đối với bản thân
 • Đối với đồng nghiệp

2.2. Quan hệ đặc biệt:

 • Giữa nhân viên với cấp trưởng phòng nói chung
 • Năng động, nhiệt tình, trung thực, cộng tác trong phòng ban

đánh giá công việc, mẫu đánh giá công việc trưởng phòng kinh doanh

Mẫu văn hóa doanh nghiệp dành cho Trưởng phòng kinh doanh

3. Tuân thủ các nội quy, trật tự công ty

 • Tuân thủ các nội quy chung trong Công ty
 • Bảo vệ, quản lý tài sản chung của Công ty

4. Mẫu đánh giá công việc Trưởng phòng kinh doanh

đánh giá công việc, mẫu đánh giá công việc trưởng phòng kinh doanh

Mẫu đánh giá công việc Trưởng phòng kinh doanh

Đăng bởi: Nhân Nguyễn