Kiến Thức

Phỏng vấn tiếng Anh: Top 10 câu hỏi phỏng vấn thông dùng bằng tiếng Anh

Phỏng vấn tiếng Anh diễn ra gồm những câu hỏi nào? Cùng chúng mình tham khảo bài viết tổng hợp 10 câu hỏi phỏng vấn bằng tiếng Anh thông dụng. Và những điều bạn cần phải biết để chuẩn bị tốt nhất cho buổi tuyển dụng bằng tiếng Anh của mình nhé!

Ngày nay, khi mà thế giới ngày càng phát triển, những câu hỏi và trả lời phỏng vấn bằng tiếng Anh, những buổi phỏng vấn tiếng anh không còn trở nên quá xa lạ nữa. Vậy thì các câu hỏi thường được đặt ra trong phỏng vấn tiếng Anh là gì. Hãy cùng tham khảo bài viết của chúng tôi dưới đây để biết được các câu hỏi phỏng vấn tiếng Anh thường gặp trong các buổi tuyển dụng của nhà tuyển dụng là gì nhé. Các câu hỏi phỏng vấn tiếng anh mà chúng tôi sắp giới thiệu cho các bạn dưới đây chính là các câu hỏi tiếng anh vô cùng thông dụng mà chắc hẳn nhiều bạn đã biết. Trên thực tế, các câu hỏi phỏng vấn tiếng anh sẽ không quá khó. Do vậy các bạn không cần phải lo lắng nhé.

I. Phỏng vấn tiếng Anh: Tell Me About Yourself!

Sau khi chào hỏi, bắt tay và giới thiệu ngắn gọn về bản thân, điều tiếp theo mà người phỏng vấn có thể yêu cầu là cho bạn biết thêm về bản thân.

Phần này có vẻ rất đơn giản, vì bạn đã thực hành rất nhiều trên lớp tiếng Anh, nhưng nhà tuyển dụng không muốn nghe chi tiết vì họ đã xem sơ yếu lý lịch tiếng Anh của bạn rồi. Tránh nói những điều. Hơi giống:

Họ không muốn biết cuộc sống cá nhân của bạn, họ chỉ muốn biết bạn là ai và sự nghiệp của bạn đang đi đến đâu. Điều họ quan tâm là bạn có những kiến thức, kỹ năng gì liên quan đến vị trí ứng tuyển, bạn có cần nó cho công việc này không?

Ngoài ra, bạn không được sử dụng tiếng lóng hoặc mắc bất kỳ lỗi ngữ pháp cơ bản nào.

“I was born in Ninh Binh. I love surfing the net.”

Hay là:

“I have three sisters.”

I have been working as a beginner chef at a small Chinese restaurant for 3 years and my duty is to assist the chef and prepare the salads. I have always been interested in food and cooking standards. That is what made me decide to pursue this career. I got my first cooking certificate at XYZ university.

Tôi đã và đang làm đầu bếp sơ cấp tại nhà hàng Trung quốc nhỏ trong 3 năm và nhiệm vụ của tôi là hỗ trợ bếp trưởng và chuẩn bị món xa-lát. Tôi luôn luôn quan tâm đến vấn đề thực phẩm và quy chuẩn nấu ăn. Điều đó khiến đã khiến tôi quyết định đi theo nghề nghiệp này. Tôi đã có được chứng chỉ nấu ăn đầu tiên ở trường đại học XYZ.

phỏng vấn, phỏng vấn tiếng anh: top 10 câu hỏi phỏng vấn thông dùng bằng tiếng anh

Phỏng vấn tiếng Anh: Tell Me About Yourself!

Đây là câu hỏi đầu tiên cũng là câu hỏi phổ biến nhất trong một cuộc phỏng vấn tiếng Anh. Các câu hỏi phỏng vấn tiếng Anh thực sự không hề quá khó thường thì đó chỉ là những câu hỏi phỏng vấn tiếng Anh đơn giản, Xong vậy Khi bạn hãy tiếp tục theo dõi bài viết để biết được những câu hỏi và trả lời phỏng vấn bằng tiếng Anh thường gặp là gì nhé.

II. Phỏng vấn tiếng Anh: What Are Your Strengths?

Khi nhà tuyển dụng hỏi bạn câu hỏi này, họ muốn biết tất cả những khả năng nổi bật của bạn, những khả năng này cần liên quan đến nhu cầu của nhà tuyển dụng và yêu cầu của công việc mà họ đang tìm kiếm.

Vì vậy trước khi đi phỏng vấn bạn phải tìm hiểu kỹ tiêu chí của vị trí ứng tuyển là gì. Sau khi đã xác định được những tiêu chí phù hợp với vị trí bạn ứng tuyển. Dưới đây sẽ là những câu hỏi và trả lời phỏng vấn bằng tiếng Anh thông dụng ngay cho câu hỏi phỏng vấn tiếng Anh này. Bạn có thể tham khảo để có thể có được buổi phỏng vấn tiếng anh thành công nhé.

1. Phỏng vấn tiếng Anh cụm từ: To be punctual – đúng giờ

I am a punctual person. I always get to work early and make sure to complete my work on time. In my previous job, the deadline was very strict. I guarantee to be organized and focused on work.

Tôi là một người đúng giờ. Tôi luôn đến nơi làm sớm và đảm bảo hoàn thành công việc của mình đúng hạn. Công việc trước đây tôi từng làm quy định về deadline rất nghiêm ngặt. Tôi đảm bảo về việc làm việc có tổ chức và chú tâm vào công việc.

2. Phỏng vấn tiếng Anh cụm từ: To be a team-player – khả năng làm việc nhóm tốt

I am a team-player. I love working with others. I feel that if people work together and share the work, the work will be easier to get done.

Tôi làm việc nhóm khá tốt. Tôi rất thích làm việc với người khác. Tôi cảm thất rằng nếu như mọi người cùng nhau làm và chia sẻ công việc thì công việc sẽ dễ hoàn thành hơn.

3. Phỏng vấn tiếng Anh cụm từ: To be ambitious – có hoài bão, tham vọng

I am ambitious. I always set goals and push myself to work hard. I have achieved my current goals through training, learning and work experience, and now I am looking for ways to improve and develop myself.

Tôi là người tham vọng. Tôi luôn đặt ra mục tiêu và thôi thúc bản thân làm việc chăm chỉ. Tôi đã đạt được mục tiêu hiện tại của mình thông qua đào tạo, học hỏi và trải nghiệm làm việc, và hiện tại tôi đang tìm cách để cải thiện và phát triển bản thân.

4. Phỏng vấn tiếng Anh cụm từ: To take initiative – khởi xướng

I am an initiator. I think it is possible. I want to see results, being proactive and taking responsibility for what I do is very important in this industry

Tôi là một người khởi xướng. Tôi nghĩ nó có thể. Tôi muốn nhìn thấy kết quả, chủ động và chịu trách nhiệm cho những gì tôi làm là rất quan trọng trong ngành này

5. Phỏng vấn tiếng Anh cụm từ: To be proactive – chủ động

When I work, I’m always proactive. If I see something that needs to be done, I can do it myself without instructions. I believe that no matter where you are, you need this ability.

Khi làm việc, tôi luôn cố gắng chủ động. Nếu tôi thấy điều gì đó cần phải làm, tôi có thể tự làm mà không cần hướng dẫn. Tôi tin rằng dù bạn ở đâu, bạn cũng cần có khả năng này.

6. Phỏng vấn tiếng Anh cụm từ: To keep your cool – giữ bình tĩnh ở trong mọi tình huống

I think it’s important to stay calm as a reporter. This job can be stressful, but one of my strengths is that I can stay calm, not let the pressure weigh on me, and it also helps me achieve my goals and stay focused.

Tôi nghĩ điều quan trọng là phải bình tĩnh với tư cách là một phóng viên. Công việc này có thể gây căng thẳng, nhưng một trong những điểm mạnh của tôi là tôi có thể giữ bình tĩnh, không để áp lực đè nặng lên mình, ngoài ra nó còn giúp tôi đạt được mục tiêu và luôn tập trung.

Trên đây chính là tổng hợp các câu hỏi và các cấu trúc thông phụ thường gặp đều có thể trả lời cho câu hỏi phỏng vấn tiếng Anh. Chúng tôi mong rằng gợi ý của chúng tôi sẽ giúp bạn có thể có được buổi phỏng vấn tiếng anh thành công.

III. Phỏng vấn tiếng Anh: What Are Your Weaknesses?

“Trời ạ! Tôi có nhiều điểm yếu lắm lắm!”

Tất nhiên-không ai trên đời này là hoàn hảo, ai cũng có những yếu điểm của riêng mình.

Một kỹ thuật bạn có thể sử dụng là “biến điểm yếu thành điểm mạnh.”

Ví dụ, nhược điểm của bạn là dành quá nhiều thời gian cho dự án, điều này sẽ khiến tiến độ công việc của bạn bị chậm lại. Bây giờ bạn sẽ biến nó thành lợi thế này:

Sometimes I get things done a little slower than everyone else. The reason is that I want to do everything right. I will spend a lot of time re-checking files and documents about 2 or 3 times to make sure everything is as it should be.

Đôi khi so với mọi người, tôi hoàn thành công việc chậm hơn một chút. Lý do là tôi muốn làm mọi việc thật vừa ý. Tôi sẽ dành nhiều thời gian để kiểm tra lại hồ sơ và tài liệu khoảng 2 hoặc 3 lần để đảm bảo mọi thứ đều đúng như yêu cầu.

Một kỹ thuật tuyệt vời khác là nêu ra điểm yếu và giải pháp của bạn. Phương pháp này chứng tỏ bạn đã luôn hiểu rõ bản thân và ý thức sửa chữa những điều chưa tốt đó => ghi điểm trong mắt nhà tuyển dụng rất tốt.

Ví dụ, nếu bạn là một công nhân bừa bộn.

I have created a system for time management. That allows me to list all of the tasks and set deadlines for completing them, so I always have a clear idea of what I need to do.

Tôi đã tạo một hệ thống để quản lý thời gian. Điều đó cho phép tôi liệt kê tất cả các nhiệm vụ và  cài đặt thời hạn để hoàn thành chúng, vì thế tôi luôn có một khái niệm rõ ràng về việc mình cần phải làm gì.

Mhững kỹ thuật chúng tôi để trên hoàn toàn không quá khó khăn để các bạn có thể áp dụng vào trong buổi phỏng vấn tiếng anh của mình. Các bạn hãy tìm hiểu thật kỹ để có thể có được buổi phỏng vấn tiếng Anh thành công nhé.

IV. Phỏng vấn tiếng Anh: Why Did You Leave Your Last Job?

Nếu đây là lần đầu tiên bạn đi xin việc, nhà tuyển dụng sẽ không hỏi câu hỏi này.

Tuy nhiên, nếu bạn đã có kinh nghiệm làm việc, nhà tuyển dụng của bạn sẽ muốn biết lý do tại sao bạn rời đi. Bạn đã từng bị sa thải hay tự nguyện tham gia, hoặc thậm chí bị cho thôi việc?

Nếu là tự nguyện, việc nói những điều không hay về sếp và chủ cũ của bạn (ngay cả khi đó là sự thật) là điều cấm kỵ. Điều này sẽ khiến người phỏng vấn có cái nhìn tiêu cực về bạn.

Nếu bạn cứ “kết tội” sếp và công ty trước đây của mình, người phỏng vấn sẽ muốn biết sau này bạn nghỉ việc ở đây liệu bạn có nói xấu họ không?

Nếu công ty cũ của bạn là một đối tác hoặc khách hàng quan trọng đang phỏng vấn công ty của bạn, bạn sẽ rơi vào thế rất khó xử. Bất cứ điều gì có thể xảy ra, trái đất bao quanh bạn. Khi bạn ghét những khách hàng tương lai, họ sẽ nghi ngờ khả năng làm việc của bạn

phỏng vấn, phỏng vấn tiếng anh: top 10 câu hỏi phỏng vấn thông dùng bằng tiếng anh

Phỏng vấn tiếng Anh: Why Did You Leave Your Last Job?

Khi trả lời câu hỏi này, điều quan trọng nhất là trả lời rõ ràng và khẳng định, chỉ ra mục tiêu tương lai của bạn. Một số gợi ý dưới đây.

 • I want to find new challenges: Tôi muốn tìm những thử thách mới
 • I feel like I haven’t used my full potential: Tôi cảm thấy mình chưa sử dụng hết tiềm năng của mình
 • I’m looking for a job that matches my qualifications: Tôi đang tìm một công việc phù hợp với trình độ của mình
 • I am looking for a job where I can develop myself in the company:Tôi đang tìm kiếm một công việc mà tôi có thể phát triển bản thân trong công ty

Hãy nhớ rằng cho dù bạn có bất mãn với công việc cũ và công ty cũ đến đâu chăng nữa các bạn cũng không nên nói xấu quá nhiều bởi vì nó sẽ mang tới nguồn năng lượng nhiều cực. Đương nhiên thì không một ai muốn tuyển những người mang tới nguồn năng lượng tiêu cực cho công ty của mình cả. Do vậy các bạn hãy cẩn thận trong việc đưa ra các lý do và đưa ra lời nói sao cho thật thuyết phục và lịch sự. Dù sao thì các công ty cũ cũng là nơi các bạn từng được phát triển và và được tiếp thu nhiều kiến thức và kinh nghiệm đúng không nào.

V. Phỏng vấn tiếng Anh: Tell Us About Your Education!

Khi đặt câu hỏi này, nhà tuyển dụng muốn biết tất cả những gì bạn đã học về công việc mà bạn ứng tuyển: đại học, dạy nghề, đại học. Phân biệt các từ sau:

 • Degrees – Các bằng cấp / văn bằng. Thời gian học 3-4 năm, đại học / cao đẳng
 • Diploma – Cử nhân khoa học. Các khóa học ngắn hạn – ví dụ 1 năm tại các trường đại học, cao đẳng.
 • Certificate – Giấy chứng nhận

Hãy nhớ mang theo tất cả các giấy tờ liên quan, vì nhà tuyển dụng có thể cần bằng chứng!

Có một câu hỏi khác: Tell us about your academic achievements – “Hãy cho chúng tôi biết thành tích học tập của bạn”, và sau đó bạn phải liệt kê thành tích học tập của chính mình.

Đặc biệt đối với các bạn sinh viên mới ra trường thì các vấn đề liên quan tới bằng cấp chính là yếu tố vô cùng quan trọng để giúp bạn có thể có được công việc như mong muốn. Do vậy bạn hãy hãy thể hiện một cách tự tin về bằng cấp và khả năng năng lực của bản thân mình. Các giấy chứng nhận nào có liên quan cũng nên được đưa ra để nhà tuyển dụng có thể có cái nhìn một cách toàn diện nhất để bạn.

VI. Phỏng vấn tiếng Anh: Where Do You See Yourself 5 Years From Now?

Vấn đề này là làm cho nhà tuyển dụng muốn biết mục tiêu của bạn là gì – tất nhiên nó phải liên quan đến công việc chứ không phải cuộc sống cá nhân của bạn. Vì vậy, hãy tránh nói về gia đình.

Cẩn thận khi ăn nói cần thể hiện tham vọng và chí tiến thủ. Nhưng loại tham vọng này đòi hỏi sự điều độ và thực tế, và nhà tuyển dụng sẽ không muốn bạn gây ra mối đe dọa cho sự nghiệp của họ.

Dưới đây là một số các cụm từ chúng tôi gợi ý bạn có thể sử dụng để buổi phỏng vấn tiếng anh của bạn trở nên thật thành công nhé:

 • Professional skill development: Phát triển kỹ năng chuyên nghiệp
 • Build your own brand: Xây dựng thương hiệu của riêng bạn
 • Independent and effective at work: Độc lập và hiệu quả trong công việc
 • Developing knowledge: Phát triển kiến thức

VII. Phỏng vấn tiếng Anh: What are your Short term goals?

My short term goal is to find a position where I can use the knowledge and strengths I have. I would like to share the growth and success of the company where I will be working.

Mục tiêu ngắn hạn của tôi chính là có thể tìm được một vị trí công việc mà tôi có thể sử dụng kiến thức và thế mạnh mà tôi có. Tôi muốn chia sẻ sự phát triển và thành công của công ty nơi tôi sẽ làm việc.

VIII. Phỏng vấn tiếng Anh: “If you could change one thing about your personality, what would it be and why?”

I can easily get frustrated with people who don’t work hard. But I know that everyone has different working styles and habits. So if I can change something, I want to understand people better

Tôi có thể dễ dàng thất vọng với những người không làm việc chăm chỉ. Nhưng tôi biết rằng mỗi người đều có những phong cách và thói quen làm việc khác nhau. Vì vậy, nếu tôi có thể thay đổi điều gì đó, tôi muốn hiểu mọi người hơn

IX. Phỏng vấn tiếng Anh: “What Kind Of Salary Do You Expect?”

Đây là một câu hỏi khá quen thuộc và nếu không biết cách trả lời thông minh, nó sẽ trở thành một câu hỏi “nhạy cảm”.

Lời khuyên của tôi dành cho bạn là hãy lý trí và tỉnh táo.

Bạn cần đảm bảo nghiên cứu trước mức lương trung bình cho công việc này. Đừng trả lời: “Tôi không biết”, điều đó sẽ khiến nhà tuyển dụng nghĩ rằng bạn không trung thực.

Hãy tự tin và nói rằng mức lương mong muốn của bạn không quá thấp cũng không quá cao. Trên thực tế, họ đã định sẵn mức lương cho bạn. Đây chỉ là một cách để nhà tuyển dụng kiểm tra xem bạn có hiểu ngành và hiểu năng lực của mình hay không.

Các bạn hãy tìm cách để có thể đưa ra lương sao cho phù hợp,  tìm hiểu kỹ mức lương cũng như là cách deal lương sao cho phù hợp chính là một trong những những điều mà bạn cần phải nắm chắc trước khi bạn bước vào một cuộc phỏng vấn tiếng anh. Không chỉ những cuộc phỏng vấn bằng tiếng Anh và ngay cả những cuộc phỏng vấn thông thường trước khi đi phỏng vấn bạn cũng cần phải chuẩn bị những vấn đề liên quan tới lương sao cho phù hợp.

X. Phỏng vấn tiếng Anh: Do You Have Any Questions For Me/Us?

“Yes, I do!”. Đây là câu hỏi kết thúc cuộc phỏng vấn này và là cơ hội cuối cùng để bạn gây ấn tượng với nhà tuyển dụng. Đừng nghĩ rằng đây là một hình thức kết thúc buổi phỏng vấn Họ bất lịch sự – họ muốn bạn nói những gì bạn nghĩ.

Hãy nhớ rằng, khi bạn trả lời câu hỏi này, nhà tuyển dụng vẫn đang đánh giá bạn. Sau đó, đừng hỏi bất kỳ câu hỏi ngu ngốc nào như

  What field is the company mainly operating in and is it successful?- Công ty chủ yếu đang hoạt động trong lĩnh vực gì và có thành công không?

  Does the company give employees summer vacation?- Công ty có cho người lao động nghỉ hè không?

Từ trước đến nay, mọi ấn tượng tốt đẹp mà nhà tuyển dụng dành cho bạn sẽ sụp đổ.

phỏng vấn, phỏng vấn tiếng anh: top 10 câu hỏi phỏng vấn thông dùng bằng tiếng anh

Phỏng vấn tiếng Anh: Do You Have Any Questions For Me/Us?

Các nhà tuyển dụng luôn quan niệm rằng ứng viên phải có niềm đam mê thực sự với nghề, hiểu biết sâu sắc về công việc, có thắc mắc hãy hỏi họ. Nếu bạn không đặt câu hỏi, họ có thể nghĩ rằng điều này cho thấy bạn không hứng thú lắm với vị trí tuyển dụng.

  Do you have any references related to this work? – Bạn có mẫu tham khảo nào liên quan đến công việc này không? => Câu hỏi này cho thấy bạn đang quan tâm đến công việc thực sự chứ không phải chỉ được làm thuê.

  What are the main daily duties for the position I am applying for? – Nhiệm vụ chính hàng ngày tại vị trí mà tôi đang ứng tuyển là gì? => Hiểu rõ trách nhiệm của bạn bao gồm những gì và bạn vẫn đang mong chờ mỗi ngày.

  Does the company have courses to train new employees? – Công ty có các khóa học để đào tạo nhân viên mới không? => Câu hỏi này không chỉ thể hiện mối quan tâm của bạn về việc nhận được công việc, mà bạn còn muốn cải thiện và phát triển bản thân.

Trên đây chính là tổng hợp những thông tin chúng tôi đưa ra về các câu hỏi phỏng vấn tiếng anh, phỏng vấn bằng tiếng anh, những câu hỏi và trả lời phỏng vấn bằng tiếng anh. Chúng tôi mong rằng thông qua bài viết này các bạn đã có thể tìm kiếm được những câu trả lời phù hợp với câu hỏi mong muốn của mình. Thực sự thì một cuộc phỏng vấn tiếng Anh không quá khó những câu hỏi và trả lời phỏng vấn bằng tiếng Anh là chúng tôi gợi ý rất nhiều ở trong bài viết. Các bạn hãy nghiên cứu và có được thực tế các câu hỏi tiếng Anh phù hợp với vị trí của mình

Đăng bởi: Cử Diêm Đăng