Dự nghiệp

QA QC là gì? Phân biệt Quality Assurance (QA) và Quality Control (QC)

Liệu bạn đã nắm rõ được thế nào là QA? Thế nào là QC? Chúng khác nhau như thế nào và cách thức hoạt động của chúng ra sao? Cùng chúng mình sẽ giải thích ngay bên dưới xem QA QA là gì nhé.

​​​​​​​I. Khái niệm cơ bản cần phải biết

1. Chất lượng (Quality) là gì?

Là những nhu cầu, nguyện vọng của khách hàng cần đáp ứng để tránh những tính năng còn thiếu sót hay những khiếm khuyết của phần mềm. Việc này phải dựa trên những tiêu chuẩn được định sẵn để đáp những nhu cầu dến từ khách hàng

2. Bảo đảm (Assurance) là gì?

Là khi bạn tự tin vào sản phẩm của mình, có thể thông báo tuyên bố tích cực hay khẳng định kết quả của nó với khách hàng về nhu cầu và nguyện vọng khách hàng mong muốn. .

3. Đảm bảo chất lượng (Quality Assurance) là gì?

thăng tiến sự nghiệp, qa qc là gì? phân biệt quality assurance (qa) và quality control (qc)
Khái niệm về QA

Quality Assurance (QA) – đảm bảo chất lượng là việc ngăn ngừa những khiếm khuyết của sản phẩm để đảm bảo chất lượng dựa trên những phương pháp, kỹ thuật, quy trình và cách tiếp cận được thiết kế một cách chính xác cho từng dự án. Mọi hoạt động đảm bảo chất lượng được theo sát và xác minh mọi quá trình quản lý và phát triển sản phẩm đã được tuân thủ đúng và hiệu quả. Dựa trên những tiêu chuẩn nhất định, QA chủ động phòng chống những khiếm khuyết và sai sót để đảm bảo chất lượng đầu ra của sản phẩm phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng của khách hàng. Quá trình này phải được hoàn thiện trước Quality Control (QC) – kiểm soát chất lượng.

4. Kiểm soát (Control) là gì?

Kiểm soát là xác minh, xác thực kết quả thực tế bằng cách so sánh với các tiêu chuẩn đã được đặt ra trước đó.

5. Kiểm soát chất lượng (Quality Control) là gì?

thăng tiến sự nghiệp, qa qc là gì? phân biệt quality assurance (qa) và quality control (qc)

Khái niệm về QC

Quality Control (QC) – kiểm soát chất lượng là quá trình tìm kiếm và xác định lỗi để đảm bảo những kỹ thuật, phương pháp áp dụng và quy trình được chính xác và hợp lý dựa trên thực tế theo từng dự án. QC là quá trình cần thử nghiệm thực tế sản phẩm để phát hiện ra những sai sót rồi sửa đổi để những sản phẩm đầu ra đảm bảo chất lượng phù hợp với nhu cầu và nguyện vọng của khách hàng. Quality Control luôn thực hiện sau Quality Anssurance.

II. So sánh sự khác biệt giữa QA và QC

thăng tiến sự nghiệp, qa qc là gì? phân biệt quality assurance (qa) và quality control (qc)

Sự khác nhau giữa QA và QC

Nhiều người cho rằng QA và QC không khác nhau và có vai trò như nhau. Tuy nhiên sự thật lại không phải vậy, QA và QC là hai quá trình liên kết chặt chẽ và khá tương đồng nhưng lại khác nhau về nguồn gốc. Hãy cùng tìm hiểu rõ ràng hơn qua bảng dưới đây.

QA – Đảm bảo chất lượng

QC – Kiểm soát chất lượng

Là một quy trình được cân nhắc cẩn trọng nhằm cung cấp sự đảm bảo rằng phần mềm sẽ vượt qua được những yêu cầu về chất lượng.

Là quy trình kiểm tra sự hoàn thành của các yêu cầu về chất lượng phần mềm.                                                                                               

Mục tiêu là ngăn ngừa khiếm khuyết.

Mục tiêu là xác định và cải thiện các khiếm khuyết.

Là kỹ thuật quản lý chất lượng.

Là phương pháp để xác minh chất lượng.

Không liên quan đến việc thực hiện chương trình.

Luôn luôn liên quan đến việc thực hiện chương trình.

Tất cả các thành viên trong nhóm có trách nhiệm đảm bảo chất lượng.

Testing team chịu trách nhiệm.

Verification/ xác minh.

Validation/ xác nhận.

Có nghĩa là lên kế hoạch để thực hiện một quy trình.

Có nghĩa là hành động để thực hiện quy trình trong kế hoạch.

Đảm bảo rằng bạn đang làm đúng điều phải làm.

Đảm bảo kết quả của những gì bạn đã làm là những gì bạn mong đợi.

Định nghĩa những chuẩn mực và phương pháp cần phải tuân theo để đáp ứng được các yêu cầu của khách hàng.

Đảm bảo rằng những chuẩn mực và phương pháp đã được tuân thủ trong quá trình phát triển phần mềm.

Là quy trình để tạo ra phần mềm.

Là quá trình để xác minh phần mềm.

Chịu trách nhiệm cho nguyên quy trình chịu trách nhiệm phần mềm.

Chịu trách nhiệm cho chu kỳ kiểm tra phần mềm.

Với bài viết vừa rồi, mong rằng bạn sẽ có cái nhìn mới về QA và QC cũng như sự khác biệt giữa hai quá trình trên để áp dụng vào các dự án trong tương lai.

Đăng bởi: Lâm Đinh Hoàng