I. Các loại hình thông minh của con người 1. EQ (Emotional Quotient) – Chỉ số thông minh cảm xúc: 2. AQ (Adversity Quotient) – Chỉ số thông minh vượt khó 3. CQ (Creativity Quotient) – Chỉ số thông minh sáng tạo: 4. SQ (Spiritual Quotient) – Chỉ số ...

I. IQ là gì? 1. Chỉ số IQ là gì? 2. Yếu tố ảnh hưởng tới trí thông minh II. Ý nghĩa của chỉ số IQ III. Thang điểm của chỉ số IQ IV. Cách kiểm tra chỉ số IQ 1. Các website test IQ chất lượng 2. Cách ...

I. Người quản lý phải trung thực triệt để II. Quản lý tốt luôn hỗ trợ cấp dưới kịp thời III. Giúp nhân viên tự nhận thức việc cải thiện bản thân IV. Tiền lương – tiền thưởng hậu hĩnh V. Nói không với những câu “hứa suông” VI. ...