I. Vì sao startup cần có mục tiêu? II. Mục tiêu khởi nghiệp của startup nên là bán mình? III. Mục đích cuối cùng của khởi nghiệp là gì? Việt Nam là quốc gia trẻ về khởi nghiệp nên chưa có nhiều kinh nghiệm phát triển. Mấu chốt cho ...