Affiliate marketing là gì? Affiliate marketing có lừa đảo không? Các thành phần cấu tạo trong Affiliate marketing Nhà cung cấp (Advertiser/Merchant) Nhà phân phối (Affiliate/Publisher) Nền tảng tiếp thị liên kết (Affiliate Network) Chương trình tiếp thị liên kết (Affiliate Program) Khách hàng (End User) Ưu và nhược ...