I. Khái niệm Business Executive là gì? II. Mô tả công việc trong Business Development Executive III. Các công việc liên quan tới Quản lý phát triển việc kinh doanh 1. Sales Manager (hay Quản lý bán hàng): 2. Account Executive (hay Nhân viên phòng khách hàng): 3. Sales ...