Tại sao sếp nên đối xử bình đẳng? Những biểu hiện thân thiết Khuyến khích sếp nhìn nhận cả người khác Thẳng thắn khi cần Không mách lẻo Giữ gìn tình đồng nghiệp Được sếp thích thì có lợi rõ rồi: bạn có cơ hội lựa chọn nhiều hơn, ...