1. Đánh giá thấp các kỹ năng khác 2. Khó chịu khi phải làm việc nhóm 3. Coi thành tích như sự tự trọng 4. Dễ cảm thấy buồn chán 5. Phản ứng chậm Thông minh thôi không đủ. Người có năng lực trí tuệ đôi khi không có ...