I. Top 9 trang web dịch tiếng Anh chuyên ngành chuẩn nhất, tốt nhất 1. Google Translate 2. Microsoft Bing 3. Cambridge Dictionary 4. Translate.com 5. Babelxl 6. Ozdic.com 7. Tratu Soha 8. Tratu Coviet 9. Dictionary.com II. 5 Website phiên dịch tiếng Hàn chuẩn nhất 1. Google dịch ...

I. Collocation là gì? 1. Khái niệm collocation là gì? 2. Tại sao nên dùng collocation trong tiếng anh II. Phân biệt collocation và idiom III. Cách học collocation hiệu quả 1. Bước 1: Chuẩn bị cho mình 1 cuốn từ điển collocation 2. Bước 2: Thường xuyên ghi ...