Tiền bonus là gì? Khái niệm về bonus Quy ước về bonus tại doanh nghiệp Một số loại hình bonus phổ biến hiện nay 1. Tiền thưởng hàng năm (Annual incentive bonus) 3. Sign on bonus (signing bonus) 4. Tiền thưởng duy trì (Retention bonus) 6. Thưởng thâm niên ...