Bắt đầu với chế độ Ngủ Chú trọng dinh dưỡng Vận động Bắt đầu thói quen mới Không dễ để hình thành một thói quen mới khi bạn đã có chuỗi ngày burn-out (vắt sức liên tục). Nhưng nếu không thay đổi, bạn sẽ mắc kẹt trong vòng luẩn ...