Hiểu về cá tính bản thân -Trường hợp 1: Tiết lộ quá nhiều -Trường hợp 2: Quá kín đáo -Trường hợp 3: Quá học thuật 5 nguyên tắc thể hiện bản thân 1. Xây dựng nền tảng kiến thức vững chắc 2. Xem xét mức độ phù hợp của ...