1.Khả năng học hỏi nhanh 2.Khả năng truyền đạt, đào tạo 3.Khả năng phân tích sâu 4.Khả năng làm việc với công nghệ Điều gì khiến nhà tuyển dụng lựa chọn ai đó mà không phải là bạn? Bạn chưa tự tin vào khả năng được tuyển dụng? Hãy ...