I. Tầm quan trọng của KPI tài chính với chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp II. Các chỉ số KPI tài chính phổ biến trong doanh nghiệp 1. Chỉ số KPI thanh toán 2. Chỉ số KPI quản lý nguồn vốn 3. Chỉ số KPI lợi nhuận 4. ...

1. Kế toán trưởng 2. Kế toán thanh toán 3. Kế toán vật tư 4. Kế toán giá thành 5. Kế toán tổng hợp 6. Mục tiêu năm kế toán trưởng Xây dựng hệ thống đánh giá KPI cho các vị trí của phòng kế toán như nào cho ...

1. BCS Phòng giao nhận 2. KPI trưởng phòng giao nhận 3. KPI trưởng bộ phận giao nhận 4. KPI nhân viên giao nhận xuất nhập khẩu 5. KPI nhân viên giao nhận nội địa 6. KPI thủ kho Phòng giao nhận có cần xây dựng KPI cho từng ...

I. Vai trò của bộ phận Marketing 1. Marketing là gì? 2. Vai trò của bộ phận marketing trong doanh nghiệp II. Chỉ số KPI quan trọng của của bộ phận Marketing 1. Chỉ số KPI Marketing là gì? 2. Chỉ số KPI quảng cáo 3. Chỉ số KPI ...

1. BCS bộ phận QA 2. BCS bộ phận kỹ thuật dịch vụ 3. KPI trưởng phòng kỹ thuật 4. KPI trưởng bộ phận máy dân dụng 5. KPI trưởng bộ phận máy công nghiệp 6. KPI nhân viên dịch vụ kỹ thuật máy dân dụng 7. Kế hoạch ...

I. KPI – Chỉ số đo lường hiệu quả công việc II. Mẫu KPI chức danh phòng cung ứng 1. KPI trưởng phòng cung ứng Chỉ số cụ thể của KPI chức danh phòng cung ứng – KPI trưởng phòng cung ứng là: 2. KPI phó phòng cung ứng ...

I. Người chịu trách nhiệm xây dựng KPI cho bộ phận sale II. Các chỉ số KPI quan trọng của bộ phận sale 1. Chỉ số KPI nhân viên bán hàng 2. Chỉ số KPI cửa hàng siêu thị 3. Chỉ số KPI chăm sóc khách hàng 4. Chỉ ...