I. Ngành Logistics là gì? II. Ngành Logistics sẽ trang bị cho các bạn kiến thức gì? 1. Giao dịch thương mại Quốc tế 2. Vận tải Quốc tế 3. Bảo hiểm trong hoạt động kinh tế đối ngoại 4. Thanh toán Quốc tế 5. Luật trong hoạt động ...