I. Mô tả công việc Sales Executive nhà hàng – khách sạn 1. Sales Executive nhà hàng – khách sạn là gì? 2. Công việc của Sales Executive trong nhà hàng – khách sạn 3. Vai trò quan trọng của Sales Executive trong lĩnh vực nhà hàng – khách ...

​​​​​​​I. Mô tả công việc nhân viên bán hàng siêu thị 1. Chịu trách nhiệm chất lượng của sản phẩm ở siêu thị 2. Nhập, xuất hàng hóa 3. Trưng bày hàng hóa khoa học, phù hợp 4. Tư vấn bán hàng 5. Họp bàn giao công việc nếu ...

I. Vai trò của nhân viên sales executive trong doanh nghiệp II. Các kỹ năng quan trọng của nhân viên sales executive 1. Kỹ năng chuyên môn 2. Kỹ năng nghiên cứu, phân tích thị trường 3. Kỹ năng quản lý bán hàng 4. Kỹ năng đàm phán 5. ...

I. Các nhóm khách hàng phân loại theo tính cách 1. Nhóm khách hàng kiểm soát 2. Nhóm khách hàng đa cảm 3. Nhóm khách hàng hướng nội 4. Nhóm khách hàng hướng ngoại II. Các nhóm khách hàng được phân loại theo góc độ bán hàng 1. Nhóm ...