Giá trị của lòng trung thành Không nhất thiết phải ở vị trí cao hơn Tránh cơ hội “làm vua xứ mù” Trái với việc gắn bó trung thành với một công ty và tìm cách lên chức, nhiều người đang đi tìm các cơ hội mới tại các ...

Cân nhắc về mong muốn của bản thân Nghiên cứu sâu về công ty Đánh giá thực tế về bản thân Nếu bạn quyết định từ chối Giữa lúc tìm việc, thì một lời mời làm việc sẽ khiến ta thấy nhẹ cả người. Nhưng đôi khi từ chối ...