Cân nhắc về mong muốn của bản thân Nghiên cứu sâu về công ty Đánh giá thực tế về bản thân Nếu bạn quyết định từ chối Giữa lúc tìm việc, thì một lời mời làm việc sẽ khiến ta thấy nhẹ cả người. Nhưng đôi khi từ chối ...

‘Nhận chân’ sếp tồi Tại sao nên nghỉ khi vẫn đang “trời yên biển lặng”? “Bật bãi” sếp mà vẫn giữ được sự nghiệp 1. Ghi lại bất kỳ hành vi độc hại nào từ sếp của bạn 2. Xin đánh giá – giới thiệu trước khi nghỉ việc ...