I. Khái niệm về marketing xúc tiến hỗn hợp II. Quảng cáo 1. Quyết định về mục tiêu quảng cáo 2. Quyết định về ngân sách quảng cáo trong marketing 3. Quyết định về lời rao quảng cáo 4. Quyết định về phương tiện quảng cáo 5. Đánh giá ...

I. Bản chất và chức năng của các kênh marketing 1. Các loại kênh marketing 2. Các chức năng của các kênh marketing II. Tổ chức và hoạt động của kênh 1. Hoạt động của các kênh phân phối trong marketing 2. Tổ chức kênh phân phối III. Sự ...

1. Hiệu ứng hào quang 2. Hiệu ứng cánh bướm 3. Hiệu ứng chim mồi 4. Hiệu ứng mỏ neo 5. Sleeper Effect (Hiệu ứng ngủ quên) 6. Hiệu ứng mồi (Primming Effect) 7. Hiện tượng Baader- Meinhof 8. Hiệu ứng tương hỗ 9. Hiệu ứng lan truyền (Social ...

I. Quyết định về mục tiêu khuyến mại trong marketing II. Quyết định chọn công cụ khuyến mại III. Quyết định triển khai chương trình khuyến mại IV. Thử nghiệm trước V. Thực hiện và kiểm tra đánh giá VI. Tuyên truyền Trong phần trước, chúng ta đã tìm ...