1.Đánh giá giá trị bản thân và rủi ro 2.Xác định mục tiêu 3.Tìm tiền lệ 4.Dự phòng trước nguy cơ bị từ chối 5.Chọn thời điểm phù hợp 6.Sẵn sàng tâm lý cho lời từ chối Một lúc nào đó trong sự nghiệp – bạn muốn nghỉ trọn ...