1.Xác định tình trạng của bạn 2.Thương thân 3.Nhận thức 4.Tự thấu cảm 5.Tận hưởng những khoảnh khắc tích cực Một số cách bạn có thể thử: Chúc mừng bạn đã ”đào thoát” khỏi chỗ làm việc độc hại. Nhưng dư âm gánh nặng tâm lý có thể ảnh ...