1. Quy tắc đa số – Tìm hiểu lợi ích của tất cả mọi người – Nhắm mục tiêu những người có ảnh hưởng – Điều chỉnh thông điệp 2. Lãnh đạo quyết định – Tìm hiểu lợi ích của sếp – Xác định các cố vấn được tin ...