Giá trị của lòng trung thành Không nhất thiết phải ở vị trí cao hơn Tránh cơ hội “làm vua xứ mù” Trái với việc gắn bó trung thành với một công ty và tìm cách lên chức, nhiều người đang đi tìm các cơ hội mới tại các ...

Kỹ năng giao tiếp là gì? Đặc điểm của kỹ năng giao tiếp là gì? Kỹ năng giao tiếp có vai trò như thế nào trong công việc Cách rèn luyện và phát triển kỹ năng giao tiếp khéo léo Lắng nghe khi giao tiếp Sử dụng ngôn ngữ ...

Trên hành trình sự nghiệp của mình, mỗi người có một mục tiêu riêng và trong khi có người đơn giản là muốn có thu nhập trang trải cho cuộc sống thì đa số đều kỳ vọng vào các cơ hội thăng chức, tăng lương. Với lĩnh vực cạnh tranh như tài chính, kế toán, bạn phải có phương pháp của riêng mình nếu muốn thăng tiến.

Hoàn cảnh bản thân chưa có phép bạn lựa chọn công việc toàn thời gian? Nếu biết tận dụng, công việc bán thời gian cũng có thể mở ra cơ hội để bạn phát triển và bồi dưỡng nhiều kiến thức, kỹ năng mới. Làm thế nào để vừa hoàn thành thật tốt nhiệm vụ, vừa xây dựng tiền đồ cho bản thân khi mới chỉ bắt đầu một công việc part time?