1.Tìm hiểu vấn đề 2.Đánh giá bản thân 3.Thẳng thắn 4.Trao đổi với sếp 5.Ngừng bao che cho họ. Họ phạm sai lầm, chậm deadline hoặc chểnh mảng việc của họ thôi không đủ. Họ còn đẩy trách nhiệm của họ sang cho bạn nữa. Hãy thử vài mẹo ...