1.Đặt câu hỏi giả định 2.Tư duy logic 3.Đa dạng hóa lối tư duy Tư duy phản biện không tốt không chỉ làm cho bạn rối loạn khi tìm cách giải quyết vấn đề, nó còn làm tổn hại hình ảnh của bạn trong mắt mọi người. Rất mừng ...

1.Khả năng học hỏi nhanh 2.Khả năng truyền đạt, đào tạo 3.Khả năng phân tích sâu 4.Khả năng làm việc với công nghệ Điều gì khiến nhà tuyển dụng lựa chọn ai đó mà không phải là bạn? Bạn chưa tự tin vào khả năng được tuyển dụng? Hãy ...