1. Vận động viên 2. Phóng viên/biên tập viên thể thao 3. Huấn luyện viên thể thao 4. Game thủ 5. Điều phối viên thể thao 6. Bình luận viên Nếu bạn là người yêu thể thao, bạn muốn tìm một công việc phù hợp với đam mê mà ...

1. Gia sư tiếng Trung 2. Cộng tác viên viết bài bằng tiếng Trung 3. Phiên dịch viên tiếng Trung 4. Biên dịch tiếng Trung 5. Nhân viên phục vụ 6. Bán hàng online các sản phẩm hàng Trung Quốc 7. Nhân viên bán hàng 8. Hướng dẫn viên ...