Đánh giá công việc

[Tham khảo ngay] Mẫu đánh giá công việc Phòng kế toán công ty

Công việc cũng như vai trò của nhân viên kế toán quan trọng như vậy thì các tiêu chí đặt ra để đánh giá công việc phòng kế toán cũng khá khắt khe. Cùng chúng mình tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé!

Phòng kế toán thông thường sẽ phải đảm nhận rất nhiều các công việc. Cụ thể như là: ghi chép, phân tích, tổng hợp số liệu, hệ thống hóa lại các thông tin cần thiết về các hoạt động tài chính và kinh tế của doanh nghiệp, từ đó họ sẽ đưa ra các giải pháp hữu hiệu nhất để có chính sách quản lý cũng như đề ra được các quyết định về quản lý kinh tế của tài chính của doanh nghiệp.

Phòng Kế toán là một phòng ban giữ vị trí quan trọng trong doanh nghiệp. Trên thực tế, công ty, doanh nghiệp nào cũng đòi hỏi trình độ chuyên môn và hiệu suất công việc công việc. Vì vậy việc đánh giá đánh giá công việc Phòng kế toán cũng được các quản lý chú trọng.

1. Nhiệm vụ và tinh thần trách nhiệm

đánh giá công việc, [tham khảo ngay] mẫu đánh giá công việc phòng kế toán công ty

Mẫu đánh giá công việc Phòng kế toán

Đánh giá công việc Phòng kế toán qua việc quản lý các khoản thu:

 • Từ việc thực hiện các nghiệp vụ thu tiền cho đến thu hồi công nợ
 • Theo dõi công nợ cho khách hàng, nhân viên và đôn đốc việc thu hồi công nợ.
 • Quản lý về các chứng từ liên quan đến vấn đề thu chi.

Đánh giá công việc Phòng kế toán qua việc quản lý các khoản chi:

 • Lập các kế hoạch thanh toán cho khách hàng của mình hàng tuần hàng tháng. Đồng thời phải chủ động liên lạc với khách hàng trong những trường hợp thanh toán không được đảm bảo.
 • Thực hiện nghiệp vụ về thanh toán tiền mặt hoặc qua ngân hàng cho khách hàng (đối chiếu về công nợ, nhận hóa đơn, lập các phiếu chi và xem xét các đơn về đề nghị thanh toán)
 • Thực hiện các nghiệp vụ về khoản chi nội bộ như tiền lương, bảo hiểm, thưởng và mua hàng trong nước………
 • Theo dõi nghiệp vụ các khoản tạm ứng. (chi trên 100,000đ khi được giải trình phải có hóa đơn đỏ)
 • Giảm tối đa chi về phí của công ty

Đánh giá công việc Phòng kế toán qua việc lập hồ sơ và sổ sách kế toán theo luật định được đề ra và phối hợp với kế toán trưởng báo cáo thuế và báo cáo các khoản thuế theo đúng quy định.

Đánh giá công việc Phòng kế toán qua việc thống kê, lưu trữ và đưa ra bảo mật các chứng từ kế toán

 • Lập và theo dõi các hợp đồng dài hạn.
 • Sắp xếp về lưu trữ hóa đơn, báo cáo các loại thuế theo thời gian sử dụng, thứ tự.
 • Sắp xếp và lưu trữ những hợp đồng kinh tế theo thời gian sử dụng cho rõ ràng hợp lý

Đánh giá công việc Phòng kế toán qua việc quản lý kho và kiểm soát về sản phẩm điện tử, công nghiệp

 • Lập các báo cáo và kiểm soát hàng tồn kho cũng xuất nhập tồn chính xác.
 • Thường xuyên xem xét kiểm tra về việc ghi chép vào thẻ kho của các thủ kho, tham gia vào công tác kiểm kê định kỳ và kiểm tra đối chiếu số liệu nhập và xuất của kế toán

Đánh giá công việc Phòng kế toán qua việc hạch toán doanh thu, chi phí, giá vốn, công nợ định kỳ hàng tháng và hỗ trợ phòng kinh doanh (hoàn thành các đơn đề nghị thanh toán tạm ứng, cũng như bảo lãnh nếu có và phải đảm bảo tính pháp lý, chính xác. Hỗ trợ cho phòng xây dựng (Chuẩn bị về việc nghiệm thu, duyệt các khoản chi phí  thanh toán công trình chính xác)  Đồng thời kiểm tra chi tiết về công nợ, hạn thanh toán và quá hạn báo cho bộ phận bán hàng hỗ trợ

Đánh giá công việc Phòng kế toán qua báo cáo hàng tuần với cấp trên và các báo cáo định kỳ thời hạn báo công nợ cho các phòng kinh doanh

Đánh giá công việc Phòng kế toán qua tinh thần trách nhiệm cao trong công việc. Về các số liệu cập nhật phải chính xác, đầy đủ, không có xảy ra sai sót nhầm lẫn. Và các chứng từ phải hợp lệ, hợp lý, làm theo đúng quy định của công ty và nhà nước.

Đánh giá công việc Phòng kế toán qua việc hạch toán các nghiệp vụ phát sinh và tuân thủ đúng quy định về hạch toán kế toán và các hồ sơ, chứng từ có thuộc phụ trách được lưu trữ và bảo quản đầy đủ, sắp xếp khoa học.

Đánh giá công việc Phòng kế toán qua các báo cáo phải chính xác, đúng mẫu và đúng quy định cũng như kết quả Công việc (phụ thuộc vào quá trình thu công nợ)

2. Văn hóa công ty

2.1. Quan hệ cơ bản:

 • Đối với bản thân.
 • Đối với đồng nghiệp

2.2. Quan hệ đặc biệt:

 • Giữa nhân viên với cấp trưởng phòng nói chung
 • Năng động, nhiệt tình, trung thực, cộng tác trong phòng ban

đánh giá công việc, [tham khảo ngay] mẫu đánh giá công việc phòng kế toán công ty

Văn hóa doanh nghiệp khi đánh giá công việc Phòng kế toán

3. Tuân thủ nội quy, trật tự công ty

 • Tuân thủ các nội quy chung của Công ty
 • Bảo vệ, Quản lý tài sản của Công ty

4. Mẫu đánh giá công việc phòng kế toán

đánh giá công việc, [tham khảo ngay] mẫu đánh giá công việc phòng kế toán công ty

Mẫu đánh giá công việc phòng kế toán

Đăng bởi: Kiều Vân Nhi