Kiến Thức

Thủ tục và hồ sơ khi tham gia để đóng bảo hiểm xã hội cho người nước ngoài

Hướng dẫn đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam: đối tượng đóng, mức tiền lương đóng, tỷ lệ trích nộp và thủ tục hồ sơ tham gia đóng bảo hiểm bắt buộc trong năm 2021. Cùng chúng mình tìm hiểu về thủ tục và hồ sơ đó.

Bảo hiểm xã hội khi bắt buộc sẽ cho những người nước ngoài đó chính là những vấn đề mà khi có rất nhiều những đối tượng, những doanh nghiệp mà ở hiện nay đều đang được quan tâm. Đặc biệt đó chính là với những giai đoạn mở cửa, hàng loạt về  doanh nghiệp đều đang thu hút đến những nguồn lực từ nước ngoài. Vậy khi để cụ thể về những quy định bảo hiểm xã hội cho người nước ngoài đó có bắt buộc cho những người nước ngoài là như thế nào? Cùng tìm hiểu đến những thông tin chi tiết về bảo hiểm xã hội cho người nước ngoài qua ngay bài viết dưới đây nhé!

I. Cơ sở pháp lý về bảo hiểm xã hội cho người nước ngoài hiện nay

luật lao động, thủ tục và hồ sơ khi tham gia để đóng bảo hiểm xã hội cho người nước ngoài

Cơ sở pháp lý về bảo hiểm xã hội cho người nước ngoài hiện nay

Chế độ bảo hiểm xã hội cho người nước ngoài đang được làm việc ngay tại Việt Nam đã được quy định chi tiết tại Nghị định số 143/2018/NĐ – CP do Chính phủ ban hành vào ngày 15/10/2018 cùng với Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm xã hội bắt buộc khi đối với những người lao động ở nước ngoài. Cụ thể đó chính là về những quyền đóng bảo hiểm xã hội cho người nước ngoài và sẽ có những chế độ để dành được cho công dân của nước ngoài mỗi khi làm việc và đang sinh sống ngay tại Việt Nam

Hướng dẫn để có thể thực hiện về những quy định này sẽ theo như những công văn như sau:

– Công văn số 5251/BHXH – QLT ngày 3/12/2018 của cách tính bhxh thành phố Hà Nội đã ban hành, hướng dẫn tạm thời để có thể tham gia về BHXH bắt buộc theo như những nghị định ở số 143/2018/NĐ – CP của Chính phủ.

– Công văn số 2446/BHXH – QLT vào ngày 29/11/2018 của cách tính bhxh TP HCM về các vấn đề hướng dẫn tạm thời khi tham gia BHXH bắt buộc đối với những người lao động đó chính là công dân ở nước ngoài.

– Công văn số 1064/LĐTBXH – cách tính bhxh ngày 18/3/2019 của các Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc khi sẽ giải đáp đến những thắc mắc trong các quá trình thực hiện đến nghị định số 143/NĐ – CP.

– Công văn số 679/BHXH – BT ngày 7/3/2019 của các bảo hiểm xã hội cho người nước ngoài Việt Nam về những vấn đề hướng dẫn thu BHXH bắt buộc khi đối với những người nước ngoài làm việc ngay tại Việt Nam.

II. Những đối tượng người nước ngoài sẽ phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

luật lao động, thủ tục và hồ sơ khi tham gia để đóng bảo hiểm xã hội cho người nước ngoài

Những đối tượng người nước ngoài sẽ phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

Bảo xã hội bắt buộc sẽ Căn cứ vào Điều 2 của Nghị định số 143/2018/NĐ – CP thì với những đối tượng lao động của nước ngoài ngay tại Việt Nam cần phải tham gia đến bảo hiểm xã hội cho người nước ngoài bắt buộc khi có những đáp ứng hay có những điều kiện như sau:

– Công dân nước ngoài có sở hữu đến giấy phép lao động, hay những chứng chỉ hay về giấy phép hành nghề sẽ được cung cấp bởi những cơ quan, tổ chức có thẩm quyền ngay tại Việt Nam.

– Những người nước ngoài khi có ký kết hợp đồng lao động có thời hạn (từ 1 năm trở lên) hoặc khi không xác định đến những thời hạn với các đơn vị sử dụng lao động ngay ở Việt Nam.

– Các công dân nước ngoài nằm trong những độ tuổi lao động nhưng khi chưa đến tuổi nghỉ hưu theo như những quy định về độ tuổi nghỉ hưu theo Luật cách tính bhxh Việt Nam. Những đối tượng về người lao động của nước ngoài làm việc ngay tại Việt Nam sẽ không cần phải tham gia vào những bảo hiểm xã hội cho người nước ngoài bắt buộc nếu như có thuộc những trường hợp như sau:

– Lao động nước ngoài sẽ đảm nhiệm  được những vị trí như giám đốc điều hành, quản lý, kỹ thuật viên, chuyên gia,… và làm việc ít nhất đó sẽ là 12 tháng cho những doanh nghiệp nước ngoài như đã hiện diện được về thương hiệu ở Việt Nam thì sẽ không cần phải đóng đến bảo hiểm xã hội cho người nước ngoài và nếu di chuyển đến nội bộ của doanh nghiệp khác.

– Những người lao động khi đã đến độ tuổi nghỉ hưu theo như đúng quy định về những chế độ hưu trí.

– Người lao động nước ngoài khi có sự tham gia ký kết, thỏa thuận đến những hợp đồng lao động với nhiều những đơn vị khác nhau thì cũng chỉ cần tham gia đến bảo hiểm xã hội cho người nước ngoài đối với từng mỗi đơn vị đầu tiên, những đơn vị sau thì sẽ không cần phải đóng tới bảo hiểm.

III. Mức đóng bảo hiểm xã hội sẽ bắt buộc đối với người nước ngoài

Đối với những mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người nước ngoài thì căn cứ vào Điều 12, 13 của các Nghị định 143/2018/NĐ – CP sẽ như sau:

1. Tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội đối với lao động nước ngoài

Từ thời điểm ngày 1/12/2018, tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội cho người nước ngoài sẽ bắt buộc đối với những người nước ngoài theo như căn cứ vào những quỹ lương tham đến gia bảo hiểm xã hội đó sẽ là:

– Người sử dụng về lao động nước ngoài sẽ được đóng 3% vào quỹ ốm đau, thai sản và 0,5% và vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Ngoài ra thì với những đơn vị sử dụng lao động sẽ không cần phải đóng quỹ hưu trí, tử tuất. Do đó, với tổng mức đóng bảo hiểm xã hội đó sẽ là 3,5%.

Người lao động nước ngoài sẽ không cần phải đóng đến các khoản quỹ trên trong những quá trình làm việc ngay tại Việt Nam và việc tham gia đến bảo hiểm xã hội cho người nước ngoài bắt buộc. Còn kể từ ngay thời điểm ngày 1/1/2022 thì với những tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với những người nước ngoài và được căn cứ vào quỹ lương tham gia bảo hiểm xã hội sẽ như sau:

– Đơn vị sử dụng lao động sẽ cần phải đóng 3% vào những quỹ ốm đau, thai sản cùng với 0,5% vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp khi kèm theo 14% vào quỹ hưu trí, tử tuất. Như vậy, tổng về những tỷ lệ sẽ cần phải đóng của những đơn vị sử dụng lao động đó sẽ là 17,5%.

– Người lao động nước ngoài sẽ cần phải đóng 8% vào những quỹ hưu trí, tử tuất và với những tổng tỷ lệ phải đóng đó chính là 8% cho giai đoạn này.

2. Vấn đề về tiền lương đóng bảo hiểm xã hội cho người nước ngoài

Căn cứ theo như quy định tại Điều 30 Thông tư số 59/2015/TT – BLĐTBXH thì tiền lương quy định để có thể đóng bảo hiểm xã hội cho người nước ngoài bắt buộc khi cho những người nước ngoài sẽ bao gồm có với những mức lương, tiền phụ cấp cùng với những khoản bổ sung kèm theo. Như vậy, tiền lương khi đóng bảo hiểm xã hội cho người nước ngoài đó khi dành cho người nước ngoài sẽ tối đa bằng với gần 20 lần lương cơ sở.

Tiền lương khi tham gia đóng bảo hiểm xã hội cho người nước ngoài bắt buộc của những người nước ngoài sẽ không bao gồm có các khoản phúc lợi hay có những chế độ thưởng theo như Luật lao động đã quy định. Đối với những người nước ngoài lao động ngay tại Việt Nam thì về bảo hiểm thất nghiệp sẽ không bắt buộc. Vậy nếu như bạn vẫn muốn mua đến loại bảo hiểm này thì vẫn sẽ có thể tham khảo đến những thủ tục làm về bảo hiểm thất nghiệp.

IV. Thủ tục và hồ sơ tham gia đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người nước ngoài

luật lao động, thủ tục và hồ sơ khi tham gia để đóng bảo hiểm xã hội cho người nước ngoài

Thủ tục và hồ sơ tham gia đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người nước ngoài

Thủ tục để khi tham gia đến đóng bảo hiểm xã hội cho người nước ngoài bắt buộc khi cho mỗi công dân của mỗi nước ngoài làm việc ngay ở Việt Nam về cơ bản cũng sẽ thực hiện theo như quy định của một số những biểu mẫu tương tự khi đối với những người lao động của Việt Nam. Tuy nhiên, một số đơn vị, hay người lao động nước ngoài sẽ cần lưu ý về những quy định đặc biệt.

1. Thủ tục đối với những đơn vị sử dụng lao động nước ngoài

Trong những trường hợp khi có phát sinh đến những đối tượng của người lao động nước ngoài khi cần phải đóng đến bảo hiểm xã hội bắt buộc thì cùng với những đơn vị này sẽ cần chuẩn bị đầy đủ được về những giấy tờ cần thiết như sau:

– Mẫu TK3 – TS: đây chính là một tờ khai để khi tham gia đóng về bảo hiểm xã hội cho người nước ngoài bắt buộc cho  những người nước ngoài và cũng sẽ cần phải điều chỉnh đến thông tin được ban hành theo như đúng với những quy định của Quyết định số 595/QĐ – BHXH. – Mẫu D02 – TS: đây sẽ là danh sách kê khai về việc tăng lao động nước ngoài tham gia để đóng bảo hiểm xã hội cho người nước ngoài bắt buộc.

2. Thủ tục đối với các đối tượng người lao động nước ngoài

Còn đối với những người lao động đó là công dân của nước ngoài và khi tham gia làm việc ngay tại những doanh nghiệp, tổ chức ngay ở Việt Nam, thuộc diện cách tính bhxh khi đóng bảo hiểm xã hội cho người nước ngoài bắt buộc ngay ở Việt Nam thì sẽ cần sử dụng đến mẫu TK1 – TS để kê khai đến các thông tin và cũng chỉ được phép sử dụng nếu khi chưa được cấp mã của bảo hiểm xã hội cho người nước ngoài.

Lưu ý dành cho những người lao động nước ngoài đó là với khi điền đến những thông tin vào các tờ kê khai, với những trường dữ liệu liên quan đến cả họ tên, quốc gia, giới tính thì sẽ cần phải ghi theo như đúng với phiên âm quốc tế. Các hồ sơ cá nhân khi có đính kèm sẽ cần phải là bản đã được dịch chuyển ngay sang tiếng Việt, có những chứng thực hợp lệ theo như đúng với những quy định của pháp luật ngay tại Việt Nam.

V. Bảo hiểm y tế đối với người nước ngoài

luật lao động, thủ tục và hồ sơ khi tham gia để đóng bảo hiểm xã hội cho người nước ngoài

Bảo hiểm y tế đối với người nước ngoài

1. Đối tượng người nước ngoài sẽ phải tham gia BHYT :

Điều 17 Quyết định số 595/QĐ – BHXH ban hành về những quy trình về thu cách tính bhxh – bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, hay về bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp… thì: Người lao động khi làm việc theo như những hợp đồng lao động sẽ không cần phải xác định đến những thời hạn, hợp đồng lao động khi có những thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên, người lao động sẽ là những người quản lý đến mỗi doanh nghiệp, quản lý và để để điều hành việc hợp tác xã về việc hưởng tiền lương, làm việc ngay tại những cơ quan, hay với những đơn vị tổ chức. Không phân biệt đó là người lao động hay đó là những người Việt Nam hay là những người nước ngoài, cứ làm việc theo những HĐLĐ không xác định đến thời hạn hoặc khi xác định được những thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên đó chính là việc cần phải tham gia BHYT.

2. Mức đóng bảo hiểm xã hội:

Theo Điều 18 Quyết định 595/QĐ – BHXH quy định cụ thể về cách tính bhxh và mức đóng bảo hiểm xã hội, trách nhiệm khi đóng bảo hiểm y tế như sau: Mức đóng hằng tháng sẽ bằng 4,5% mức tiền lương tháng, trong đó với số người sử dụng lao động đóng đó 3%; người lao động đóng 1,5%. Tiền lương mỗi tháng đóng bảo hiểm y tế đó chính là tiền lương hàng tháng đóng bảo hiểm xã hội cho người nước ngoài bắt buộc.

Trên đây đó chính là toàn bộ về những thông tin chi tiết của chế độ đóng bảo hiểm xã hội cho người nước ngoài bắt buộc dành cho những người nước ngoài dành và cho những doanh nghiệp, tổ chức cũng như về những đối tượng lao động của nước ngoài đang được quan tâm. Hy vọng cùng với những đơn vị sẽ căn cứ vào các quy định, tuân thủ theo như đúng các nội dung này để có thể thực hiện được về việc đóng bảo hiểm xã hội cho người nước ngoài ngay tại Việt Nam nhé. Các bạn sẽ có thể đọc thêm về những bài viết khác: bảo hiểm sinh kỳ, bảo hiểm dân sự, bảo hiểm về xã hội tự nguyện,…

Đăng bởi: Mạnh Hùng Trần