Kiến Thức

Tổng hợp mẫu lưu đồ công ty phổ biến dành cho doanh nghiệp

Lưu đồ công ty có vai trò quan trọng giúp các quy trình từ cụ thể, chi tiết được hệ thống hóa để có thể cung cấp một cái nhìn tổng quát và dễ hiểu nhất về các hoạt động đang diễn ra của doanh nghiệp

1. Lưu đồ công ty là gì?

Lưu đồ công ty hay sơ đồ quy trình là một phương tiện đồ họa trực quan hóa chuỗi nhiệm vụ đó thành hình ảnh đơn giản bao gồm các bước, các điều kiện thay đổi kết quả.

Những vai trò quan trọng của lưu đồ công ty đối với doanh nghiệp có thể kể đến như:

  • Là bộ tài liệu khái quát hóa giúp nhân viên dễ dàng hiểu được cách thức hoạt động của các quy trình, đặc biệt là nhân viên mới (quy trình có bao nhiêu bước, cần sử dụng những công cụ gì, cần sự hỗ trợ từ ai,…)
  • Nhìn vào lưu đồ vận hành tiêu chuẩn, có thể đánh giá được chất lượng đầu ra như thế nào
  • Lưu đồ công ty sẽ là bản tham chiếu cho việc tái thiết kế quy trình, cần loại bỏ những công đoạn nào thừa và cần bổ sung những công đoạn cần thiết nào.

2. Lưu đồ công ty phổ biến cho doanh nghiệp

2.1. Lưu đồ photo tài liệu

sơ đồ và lưu đồ công ty, tổng hợp mẫu lưu đồ công ty phổ biến dành cho doanh nghiệp

Lưu đồ photo tài liệu

2.2. Lưu đồ kiểm soát, quản lý thiết bị dạy học

sơ đồ và lưu đồ công ty, tổng hợp mẫu lưu đồ công ty phổ biến dành cho doanh nghiệp

Lưu đồ kiểm soát, quản lý thiết bị dạy học

2.3. Lưu đồ tổ chức thi học phần

sơ đồ và lưu đồ công ty, tổng hợp mẫu lưu đồ công ty phổ biến dành cho doanh nghiệp

Lưu đồ tổ chức thi học phần

2.4. Lưu đồ đánh giá nội bộ

sơ đồ và lưu đồ công ty, tổng hợp mẫu lưu đồ công ty phổ biến dành cho doanh nghiệp

Lưu đồ đánh giá nội bộ

2.5. Lưu đồ lưu trữ tài liệu

sơ đồ và lưu đồ công ty, tổng hợp mẫu lưu đồ công ty phổ biến dành cho doanh nghiệp

Lưu đồ lưu trữ tài liệu

2.6. Lưu đồ họp

sơ đồ và lưu đồ công ty, tổng hợp mẫu lưu đồ công ty phổ biến dành cho doanh nghiệp

Lưu đồ họp

2.7. Lưu đồ xử lý ngộ độc thực phẩm

sơ đồ và lưu đồ công ty, tổng hợp mẫu lưu đồ công ty phổ biến dành cho doanh nghiệp

Lưu đồ xử lý ngộ độc thực phẩm

Đăng bởi: Đạt Lương