Kiến Thức

Trợ cấp thất nghiệp là gì? Cách tính trợ cấp thất nghiệp mới nhất

Tất tần tật những thông tin liên quan đến hồ sơ trợ cấp thất nghiệp mà bạn cần biết trong thời điểm hiện tại. Hồ sơ trợ cấp thất nghiệp là gì và cách để làm hồ sơ trợ cấp thất nghiệp. Theo dõi bài viết ngay thôi

Vấn đề thất nghiệp hiện nay đang trở thành một trong những vấn đề vấn nạn khá lớn ở một quốc gia và điều này thì khó có thể tránh được cho nền kinh tế thị trường. Tất cả các quốc gia đã có những biện pháp để có thể hỗ trợ những người thất nghiệp bằng nhiều cách khác nhau như là hồ sơ xin trợ cấp thất nghiệp và cách tính trợ cấp thất nghiệp

I. Tìm hiểu khái niệm hồ sơ xin trợ cấp thất nghiệp là gì?

Thất nghiệp được coi là một hiện tượng kinh tế – xã hội, không chỉ ảnh hưởng đến bản thân người lao động mà còn ảnh hưởng đến xã hội. Vì vậy, Chính phủ nhiều nước, trong đó có Việt Nam, đã có những biện pháp thực hiện cứu trợ thất nghiệp nhằm cải thiện một phần nhu cầu sinh hoạt và nhanh chóng tìm kiếm cơ hội việc làm.

Trợ cấp thất nghiệp được gọi là trợ cấp theo kế hoạch bảo hiểm thất nghiệp bằng tiếng Anh là Unemployment benefit và được khấu trừ từ thuế được tính dựa trên lương cứng và lương cơ bản của nhân viên.

luật lao động, trợ cấp thất nghiệp là gì? cách tính trợ cấp thất nghiệp mới nhất

Tìm hiểu khái niệm hồ sơ xin trợ cấp thất nghiệp là gì?

Không giống như trợ cấp thôi việc và các khoản trợ cấp hấp dẫn khác, hãy biết trợ cấp thất nghiệp là gì, và bạn có thể coi đó là khoản thanh toán và tiền thưởng dựa trên các điều khoản của cơ quan có thẩm quyền.

Người thất nghiệp chỉ được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi họ đã đăng ký thất nghiệp và đảm bảo đáp ứng các điều kiện do nhà nước quy định.

II. Đóng BHTN bao lâu để hưởng trợ cấp thất nghiệp?

Sau khi các loại hợp đồng lao động được ký kết, điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp và thời gian đóng bảo hiểm tự nguyện sẽ khác nhau, cụ thể như sau:

Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo công việc có thời gian xây dựng từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng: Phải đóng bảo hiểm thất nghiệp trên 12 tháng trong khoảng thời hạn 36 tháng kéo dài trước khi chấm dứt hợp đồng lao động.

Không có hợp đồng lao động xác định thời hạn hoặc không xác định thời hạn: Phải đóng bảo hiểm thất nghiệp trên 12 tháng trong thời hạn 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động.

III. Cách tính trợ cấp thất nghiệp chính xác nhất cho người lao động

1. Công thức áp dụng cách tính trợ cấp thất nghiệp

Nếu căn cứ theo điều kiện để được hưởng trợ cấp thất nghiệp thì công thức Cách tính trợ cấp thất nghiệp tính số tiền người lao động được hưởng như sau:

Trợ cấp thất nghiệp mức trợ cấp cá nhân = 60% x tiền lương bình quân 6 tháng cuối trước khi thất nghiệp

2. Cách tính mức được hưởng trợ cấp thất nghiệp mới nhất

a. Cách tính trợ cấp thất nghiệp với người có chế độ tiền lương do Nhà nước quy định

Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa không quá 5 lần mức lương cơ sở.

Từ ngày 1/1/2020, người thất nghiệp được nhận 5 x 1,49 triệu đồng / tháng = 7,45 triệu đồng / tháng

Từ ngày 1/7/2020, số tiền này lên đến 5 x 1,6 triệu đồng / tháng = 8 triệu đồng / tháng

b. Cách tính trợ cấp thất nghiệp với người có chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định

Mức hưởng tối đa sẽ không được vượt quá 5 lần mức lương tối thiểu vùng

Mặc dù chưa có tin tức chính thức nhưng theo Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, mức lương tối thiểu vùng năm 2020 đang được trình chính phủ, tăng 5,5% so với năm 2019.

Theo Nghị định số 90/2019 / NĐ-CP về mức lương tối thiểu vùng kể từ ngày 01/01/2020, chúng ta có:

luật lao động, trợ cấp thất nghiệp là gì? cách tính trợ cấp thất nghiệp mới nhất

Cách tính trợ cấp thất nghiệp chính xác nhất cho người lao động

Do đó, mức trợ cấp thất nghiệp tối đa vào năm 2020:

luật lao động, trợ cấp thất nghiệp là gì? cách tính trợ cấp thất nghiệp mới nhất

Cách tính trợ cấp thất nghiệp chính xác nhất cho người lao động

IV. Điều kiện được đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp

Để được hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định tại Điều 49 Luật Việc làm năm 2013, phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

Khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng lao động

Người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định sau đây:

 • Đóng đủ 12 tháng bảo hiểm thất nghiệp trong thời hạn 24 tháng trước khi hết hạn hoặc chấm dứt hợp đồng lao động
 • Trong thời hạn 24 tháng trước khi hết hạn hoặc chấm dứt hợp đồng lao động, tính từ đủ 12 tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp trở lên.

Điều khoản này áp dụng cho người lao động có hoặc không có hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

Trong thời hạn 36 tháng trước khi hết hạn, chấm dứt hợp đồng lao động mà đóng đủ bảo hiểm thất nghiệp trên 12 năm. Tình trạng này xảy ra đối với người lao động đã ký hợp đồng làm việc theo mùa vụ nhưng chỉ làm việc từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng.

Người lao động có thể trực tiếp nộp hồ sơ, đăng ký để được hưởng trợ cấp thất nghiệp tại Trung tâm Dịch vụ việc làm

Người lao động chưa thể tìm được công việc làm sau 15 ngày bắt đầu từ ngày bạn đăng ký sẽ nộp đơn xin trợ cấp, trừ một số trường hợp cụ thể, chẳng hạn như:

 • Tham gia nghĩa vụ quân sự
 • Người lao động đi học từ 12 tháng trở lên
 • Người lao động đi định cư, xuất khẩu lao động ở nước ngoài theo hợp đồng
 • Người lao động được điều trị phục hồi trong các trung tâm cai nghiện ma túy quốc gia, trung tâm cải huấn và cơ sở giáo dục bắt buộc
 • Nhân viên đã bị giam giữ vì hành vi bất hợp pháp
 • Đảng Lao động báo tử.

V. Điều kiện không được hưởng trợ cấp thất nghiệp

2 trường hợp mà hợp đồng lao động bị chấm dứt:

 • Người lao động đơn phương thôi việc và chấm dứt hợp pháp
 • Người lao động đã hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng theo quy định

Trong hai trường hợp trên, dù đã đóng bảo hiểm thất nghiệp thì bạn cũng không được hưởng trợ cấp thất nghiệp, hồ sơ đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp phải đáp ứng các yêu cầu tại Điều 16 “Lệnh số 28/2015/NĐ-CP”. Theo quy định, những thủ tục cần thiết trong hồ sơ bảo hiểm thất nghiệp mà người lao động cần chuẩn bị cụ thể bao gồm

VI. Mẫu thủ tục xin đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp

1. Hồ sơ xin đề nghị để được hưởng trợ cấp thất nghiệp

Đơn đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo mẫu do Bộ LĐTBXH quy định.

 • Giấy tờ liên quan để chứng minh về việc bạn chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, có thể nộp bản chính hoặc bản sao có công chứng theo yêu cầu.
 • Hợp đồng lao động, làm việc đã hết hạn
 • Quyết định thôi giữ chức vụ lãnh đạo công ty
 • Giải quyết vạ tuyệt thông
 • Quyết định liên quan tới kỷ luật và bị buộc thôi việc
 • Các thông báo hoặc là các thỏa thuận liên quan chấm dứt hợp đồng lao động

2. Nghỉ việc mà quên đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp có được bảo lưu không?

Điều 9 khoản 1 Thông tư 28/2015 / TT-BLĐTBXH quy định thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp như sau:

Thời gian tiếp tục đóng bảo hiểm thất nghiệp = tổng thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp – thời gian đã đóng bảo hiểm thất nghiệp mà bạn đã hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Do đó, nếu người lao động quên hoặc không làm hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp thì thời gian hưởng bảo hiểm thất nghiệp sẽ bị giữ lại.

3. Thời gian đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp là bao lâu?

Việc nhận trợ cấp thất nghiệp có những hạn chế nhất định đối với người lao động. Việc cung cấp thời gian nhận trợ cấp không chỉ giúp người lao động giảm bớt khó khăn về tài chính mà còn khiến họ không phụ thuộc vào trợ cấp và không tìm kiếm việc làm.

luật lao động, trợ cấp thất nghiệp là gì? cách tính trợ cấp thất nghiệp mới nhất

Mẫu thủ tục xin đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp

“Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính theo số tháng đã đóng bảo hiểm thất nghiệp, cứ đóng đủ 12-36 tháng thì được trợ cấp 3 tháng. Sau đó, cứ đóng đủ 12 tháng thì được hưởng thêm 3 tháng. Bạn sẽ được trợ cấp thêm một tháng, nhưng không quá 12 tháng.” – Theo Điều 2 Điều 50. Luật Việc làm Việt Nam 2013

VII. Các vấn đề liên quan tới tạm dừng, tiếp tục và tới chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp

1. Các trường hợp chấm dứt đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp

 • Bị giam giữ; chấp hành án sẽ bị chấm dứt đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp
 • Bị tòa án tuyên bố mất tích
 • Chấp hành quyết định thi hành biện pháp kiểm tra đối với cơ sở giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc
 • Chết sẽ chấm dứt đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp
 • Bị xử phạt hành chính do vi phạm Luật bảo hiểm thất nghiệp
 • Học trên 12 tháng
 • Định cư ở nước ngoài, làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
 • Không đăng thông báo tìm kiếm việc làm hàng tháng theo quy định tại Điều 52 của Luật này trong ba tháng liên tục
 • Sau 2 lần từ chối nhận việc làm hưởng trợ cấp thất nghiệp do Trung tâm Dịch vụ việc làm giới thiệu mà không có lý do chính đáng;
 • Nhận lương hưu hàng tháng
 • Thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an
 • tìm kiếm một công việc
 • Trợ cấp thất nghiệp đến hạn

2. Trường hợp tạm dừng đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp

Trường hợp người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp không thực hiện thủ tục tìm kiếm việc làm hằng tháng theo quy định thì sẽ bị tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp. Sau khi báo đầy đủ, nếu người lao động vẫn còn thời gian hưởng theo quyết định thì được tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp.

VIII. Phân loại các dạng đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp thường gặp

1. Đối tượng hưởng trợ cấp thất nghiệp do dịch bệnh

Thời gian gần đây, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp khiến nhiều lao động mất việc làm, ảnh hưởng của dịch khiến nhiều công ty, xí nghiệp không thể tiếp tục duy trì hoạt động kinh doanh. Công ty quyết định sa thải nhân viên, và nhân viên bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh sẽ được hưởng trợ cấp thất nghiệp các quyền lợi cá nhân.

Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp được hưởng được tính trên bình quân tiền lương của người lao động trong 6 tháng liền kề trước khi thất nghiệp, cứ mỗi năm làm việc được hưởng trợ cấp thất nghiệp 1 tháng lương nhưng tối thiểu bằng 1 tháng lương.

2. Đối tượng lao động xin hồ sơ xin trợ cấp thất nghiệp do sức khỏe

Nhiều công nhân buộc phải từ chức vì tình trạng sức khỏe không cho phép tiếp tục đảm nhiệm vị trí công việc hiện tại. Hầu hết người lao động đều bị ảnh hưởng đến công việc khiến sức khỏe của họ không được đảm bảo. Do đó, họ thuộc đối tượng được hưởng lợi

Mức hưởng bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 6 tháng liền kề trước khi thất nghiệp.

IX. Phân biệt hồ sơ xin trợ cấp thất nghiệp với trợ cấp thôi việc và mất việc làm?

Khi nói đến trợ cấp cho người lao động thất nghiệp, nhiều người ngay lập tức nhầm lẫn chúng với số tiền họ nhận được khi thất nghiệp hoặc thôi việc. Phân biệt rõ ràng

 • Là số tiền người lao động nhận được từ người sử dụng lao động
 • Số tiền được tính dựa trên lương và giờ làm việc của nhân viên
 • Hỗ trợ nhân viên có thêm chi phí để duy trì cuộc sống trong khi tìm kiếm cơ hội việc làm mới

X. Nhân viên trung tâm giới thiệu việc làm – trực tiếp hỗ trợ vấn đề đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp

Sau khi xem xét kỹ các vấn đề liên quan đến việc hưởng trợ cấp thất nghiệp, bạn cũng có thể xem nơi nhận hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động thất nghiệp. Các tiểu bang không có hoặc không có việc làm là các trung tâm giới thiệu việc làm địa phương

Và nhân viên ở đây cũng tham gia tư vấn và hỗ trợ nhiệt tình để công nhân làm việc thuận lợi nhất có thể.

Ngoài ra, tại các trung tâm này ngoài hỗ trợ bạn giải quyết các vấn đề trên họ còn hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động phổ thông đang thất nghiệp, tư vấn việc làm cho người lao động thất nghiệp, đồng thời họ cũng cho người lao động những lời khuyên phù hợp nhất.

Đặc biệt sau khi người lao động nhận được gợi ý, nhân viên của trung tâm giới thiệu việc làm cũng sẽ cung cấp cho người lao động danh sách tuyển dụng phù hợp với vị trí việc làm.

Người lao động sẽ có được thông tin về nhiều người sử dụng lao động với chi phí hợp lý, và cơ hội thoát khỏi tình trạng cần làm trợ cấp thất nghiệp của họ sẽ tăng lên.

Tuy nhiên, để tiết kiệm chi phí nhất, bạn cũng có thể tham khảo trên website của chúng tôi, nơi bạn có thể tìm việc làm cho nhiều vị trí khác nhau từ nhiều nhà tuyển dụng trên 63 tỉnh thành.

Hiện nay thì tình trạng thất nghiệp của nước ta đang ở mức đáng báo động đỏ dù việc làm thì lại vô cùng phong phú. Rất nhiều nguyên nhân dẫn đến việc này tuy nhiên thì các bạn hãy cân nhắc để chuẩn bị cho kỹ năng và trình độ chuyên môn thật tốt để tránh trường hợp phải làm hồ sơ xin trợ cấp thất nghiệp hoặc đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp nhé.

Đăng bởi: Nguyễn Trọng Sơn