I. Xu hướng nghề nghiệp trong tương lai tại Việt Nam II. Lý do cần tìm hiểu những ngành nghề triển vọng trong tương lai? III. Top 16 những ngành nghề có triển vọng trong tương lai tại Việt Nam 1. Ngành Truyền thông – Marketing 2. Ngành Thương ...