Excel

Tuyệt chiêu sử dụng thành thạo hàm nhân trong excel chuyên nghiệp

Excel là một trong tam trụ của tin học văn phòng chuyên nghiệp. Thành thạo các công thức trong excel là một trong những điều kiện cơ bản hiện nay. Vậy, công thức hàm nhân trong excel được thực hiện thế nào?

Excel từ trước đến nay được coi là một trong 3 kỹ năng văn phòng mà bất cứ sinh viên, nghiên cứu viên, nhân viên văn phòng,… đều phải biết. Bên cạnh thành thạo phần mềm Microsoft Office Word và phần mềm PowerPoint, thành thạo Microsoft Excel là một trong những chỉ tiêu đánh giá sự chuyên nghiệp của bản thân bạn khi đi tìm việc. Việc thông thạo Excel thể hiện ở việc bạn có thao tác nhanh với các hàm công thức trong đó không. Hôm nay, chúng mình sẽ giới thiệu với bạn đọc về hàm nhân trong excel và các hàm excel cơ bản khác mà ai cũng phải biết.

I. Cú pháp của hàm nhân trong Excel (hàm PRODUCT)

1. Cú pháp của hàm nhân trong Excel – Hàm PRODUCT

Cú pháp của hàm nhân Excel PRODUCT là =PRODUCT(number1, [number2]…).

Trong đó các giá trị number1, number2,… là các số cần nhân. Các giá trị ở đây có thể dùng số hoặc cũng có thể là các ô ở trong Excel, số lượng tối đa đối số được thực hiện là 255. Nếu đối tượng của hàm nhân trong Excel là các mảng hay tham chiếu, với những giá trị là ô trống, giá trị logic hay văn bản thì sẽ không được tính.

2. Hàm nhân trong Excel – PRODUCT thường sử dụng cho ai?

Hàm nhân trong Excel PRODUCT là cánh tay phải hỗ trợ đắc lực cho người làm kế toán công nợ, kế toán kho hay thư ký, nhân viên,… Thông qua hàm nhân excel này bạn sẽ tính toán kết quả nhanh chóng và độ chính xác cao, đồng thời cũng thể hiện được sự chuyên nghiệp của bạn trong công việc.

Còn gì tuyệt vời hơn khi chỉ cần gõ hàm là bạn có thể thực hiện một loạt các phép tính nhân nhanh chóng dễ dàng. Đối với người kế toán việc tính tiền lương hàng tháng giờ đây trở nên nhanh chóng và chính xác tuyệt đối. Thay vì bấm máy hoặc tính tay mất thời gian, hàm nhân excel PRODUCT giúp bạn sẽ tiết kiệm được phần lớn sức lực, trí óc suy nghĩ và thời gian quý báu.

3. Các ví dụ về hàm nhân trong Excel PRODUCT

Ví dụ ta có giá trị các số Number 1, Number 2 như trong bảng. Tính giá trị tương ứng của từng hàng ở cột G thì ta có công thức tính theo hàm nhân trong Excelvà kết quả như sau:

Công thức hàm nhân trong Excel lở ô G3: =PRODUCT(E3:F3) rồi nhấn Enter.

excel, tuyệt chiêu sử dụng thành thạo hàm nhân trong excel chuyên nghiệp

Cú pháp của hàm nhân trong Excel (hàm PRODUCT)

II. Cách sử dụng các hàm nhân trong Excel

1. Cách 1: Sử dụng cú pháp hàm nhân Excel bằng ký hiệu *

 • Bước 1 : Chúng ta mở bảng Excel đã có thông số cần muốn sử dụng hàm nhân ra.
 • Bước 2 : Ở phần muốn hiển thị kết quả hàm nhân trong Excel chúng ta bấm vào đó và nhập ký tự như sau:

=number1*number2*number3*number4 như công thức hàm nhân Excel ở trong hình dưới đây.

excel, tuyệt chiêu sử dụng thành thạo hàm nhân trong excel chuyên nghiệp

Sử dụng cú pháp hàm nhân trong Excel bằng ký hiệu *

Trong đó những giá trị number1, number2, number3, number4 là vị trí ô tương ứng cần tính toán của hàm nhân trong Excel.

 • Bước 3: Sau khi nhập xong ô giá trị nhấn Enter để nhận được kết quả hàm nhân trong Excel.

2. Cách 2: Sử dụng cú pháp hàm nhân trong Excel bằng hàm PRODUCT

Bạn nhập công thức tính tại ô tương ứng tại cột Kết quả của hàm nhân trong Excel là =PRODUCT(B2:E2) rồi nhấn Enter để excel thực hiện hàm tính toán.

excel, tuyệt chiêu sử dụng thành thạo hàm nhân trong excel chuyên nghiệp

Cú pháp sử dụng hàm nhân trong Excel bằng hàm PRODUCT

Kết quả tính toán khi dùng hàm nhân trong Excel PRODUCT cũng giống như khi chúng ta sử dụng với toán tử *. Bạn nhấn chuột vào ô F2, để trỏ chuột vào góc dưới bên phải của F2 sao cho hiện ra dấu cộng liền nét màu đen rồi kéo xuống những ô phía dưới để thực hiện hàm nhân trong Excel với những ô còn lại.

III. Các hàm Excel cơ bản khác trong Excel

1. Sử dụng hàm SUM

Bên cạnh hàm nhân trong Excel, hàm SUM là một trong những hàm được dùng nhiều nhất với chức năng cộng tất cả các giá trị số trong vùng dữ liệu đã được chọn.

Cú pháp thực hiện: =SUM(number1,[number2],…)

Các tham số: Number1, Number2… là các giá trị số, vùng dữ liệu đang cần tính tổng. Từ Excel 2007 trở về sau, có thể dùng SUM để tính tổng của 255 giá trị, với những phiên bản cũ hơn, con số này chỉ là 30. Ví dụ:

excel, tuyệt chiêu sử dụng thành thạo hàm nhân trong excel chuyên nghiệp

Các hàm excel cơ bản, hàm nhân trong Excel – hàm SUM

2. Sử dụng hàm SUMIF

Tương tự hàm nhân trong Excel PRODUCT và SUM, hàm SUMIF cũng có nhiều ứng dụng. Cấu trúc của hàm tính SUMIF: =SUMIF(range, criteria,sum_range)

Các thành phần trong cấu trúc của hàm SUMIF được giải thích như sau:

 • Range: Là vùng được chọn có chứa các dữ liệu ô điều kiện.
 • Criteria: Là điều kiện để thực hiện hàm này.
 • Sum_range: Vùng cần tính tổng.

Ví dụ, tính tổng số lượng hàng hóa của hãng sản xuất British Petro ta thực hiện công thức như trong hình:

excel, tuyệt chiêu sử dụng thành thạo hàm nhân trong excel chuyên nghiệp

Các hàm excel cơ bản, hàm nhân trong Excel – hàm SUMIF

3. Sử dụng hàm IF trong Excel

Cú pháp của hàm IF: =IF(điều kiện, giá trị 1, giá trị 2)

Ý nghĩa của hàm IF: Nếu như “điều kiện” đưa ra đúng thì kết quả hàm trả về đó là “giá trị 1”, ngược lại thì trả về “giá trị 2”.

Ví dụ: Đánh dấu những học sinh đạt và học sinh phải thi lại, biết điểm lớn hơn hoặc bằng 5 là đạt, thấp hơn thì thi lại theo bảng dữ liệu sau. Điền kết quả vào cột F tương ứng. Ta có kết quả như sau:

excel, tuyệt chiêu sử dụng thành thạo hàm nhân trong excel chuyên nghiệp

Các hàm excel cơ bản, hàm nhân trong Excel – hàm SUMIF

4. Sử dụng hàm MIN, MAX trong excel

Cú Pháp sử dụng hàm MIN MAX trong Excel:

 • =MAX (number 1, number 2, …)
 • =MIN (number 1, number 2, …)

Trong đó, thành phần Number 1, number 2 là các đối số hoặc cả vùng dữ liệu.

Chức năng của hàm này là trả về giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của các đối số hay vùng dữ liệu có chứa số được chọn.

Ví dụ, vẫn sử dụng bảng dữ liệu trong phần trên, tìm số điểm cao nhất và thấp nhất trong cột “Điểm” ta làm như sau:

excel, tuyệt chiêu sử dụng thành thạo hàm nhân trong excel chuyên nghiệp

Các hàm excel cơ bản, hàm nhân trong Excel – hàm MAX

excel, tuyệt chiêu sử dụng thành thạo hàm nhân trong excel chuyên nghiệp

Các hàm excel cơ bản, hàm nhân trong Excel – hàm MIN

5. Sử dụng hàm COUNT trong Excel

Cú pháp hàm COUNT: =COUNT(Value1, [value2],….)

Các thành phần trong cấu trúc của hàm COUNT trong Excel được giải thích như sau

 • value1: là tham số bắt buộc, là giá trị đầu tiên để tham chiếu, vùng chọn để đếm
 • value2,…: Hàm COUNT có thể để đếm tối đa 255 tham số hoặc ô tham chiếu hoặc vùng chọn bổ sung mà bạn đang muốn đếm số

Ý nghĩa của hàm COUNT là dùng để đếm số ô chứa giá trị dữ liệu là số trong vùng được chọn.

Ví dụ: Cũng với bảng dữ liệu trên, đếm số ô chứa điểm của học sinh thì làm như công thức sau:

excel, tuyệt chiêu sử dụng thành thạo hàm nhân trong excel chuyên nghiệp

Các hàm excel cơ bản, hàm nhân trong Excel – hàm COUNT

6. Sử dụng hàm COUNTIF trong Excel

Hàm COUNTIF trong Excel có cấu trúc như sau: =COUNTIF(range, criteria)

Các thành phần trong cấu trúc của hàm COUNTIF được giải thích như sau:

 • range: Vùng dữ liệuchứa các ô muốn đếm
 • criteria: điều kiện thiết lập dưới dạng một số, kí tự hay một logic sẽ chỉ định những giá trị như nào sẽ được đếm

Ý nghĩa của hàm COUNTIF dùng để đếm số ô thỏa mãn “điều kiện” đưa ra trong phạm vi “vùng điều kiện” đã được lựa chọn.

Ví dụ: đếm số học sinh giới tính nam có trong bảng dữ liệu.

excel, tuyệt chiêu sử dụng thành thạo hàm nhân trong excel chuyên nghiệp

Các hàm excel cơ bản, hàm nhân trong Excel – hàm COUNTIF

7. Sử dụng hàm LEFT, RIGHT

Cú pháp sử dụng: = LEFT(text, n)

Các thành phần trong cấu trúc của hàm LEFT được giải thích như sau:

 • text: chuỗi ký tự.
 • n: Số ký tự muốn trích ra từ chuỗi ký tự. (Nếu không có tham số này thì Excel sẽ để mặc định giá trị là 1).

Ý nghĩa của hàm LEFT trong Excel: Trích ra n ký tự trong chuỗi text đã chọn kể từ phía bên trái của chuỗi.

Ví dụ: Trích ra 3 ký tự từ phía trái của cột Tên trong bảng dữ liệu.

excel, tuyệt chiêu sử dụng thành thạo hàm nhân trong excel chuyên nghiệp

Các hàm excel cơ bản, hàm nhân trong Excel – hàm LEFT

Cú pháp sử dụng: = RIGHT(text, n)

Các thành phần trong cấu trúc của hàm RIGHT được giải thích như sau:

 • text: chuỗi ký tự.
 • n: Số ký tự muốn trích ra từ chuỗi ký tự. (Nếu không có tham số này thì Excel sẽ để mặc định giá trị là 1).

Ý nghĩa của hàm RIGHT trong Excel: Trích ra n ký tự trong chuỗi text đã chọn kể từ phía bên phải của chuỗi.

Ví dụ: Trích ra 3 ký tự từ phía bên phải của cột Tên trong bảng dữ liệu.

excel, tuyệt chiêu sử dụng thành thạo hàm nhân trong excel chuyên nghiệp

Các hàm excel cơ bản, hàm nhân trong Excel – hàm RIGHT

8. Sử dụng hàm LEN

Cấu trúc của hàm Len (chuỗi ký tự) trong Excel: =LEN(chuỗi ký tự)

Hàm Len trong Excel dùng để đếm chiều dài (hay số ký tự) của chuỗi (Text)

Ví dụ: Đếm chiều dài ký tự của từng hàng trong cột Tên ta làm như sau:

excel, tuyệt chiêu sử dụng thành thạo hàm nhân trong excel chuyên nghiệp

Các hàm excel cơ bản, hàm nhân trong Excel – hàm LEN

9. Sử dụng hàm TODAY

Cú pháp của hàm TODAY: =TODAY()

Chức năng của hàm TODAY: Trả về kết quả ngày tháng năm hiện hành, kết quả không chứa tham số và thời gian ngầm hiểu là 0 giờ.

Ví dụ: Bạn muốn lấy thông tin ngày tháng của ngày hôm nay nhấn =TODAY() và kết quả sẽ ra nhận được như hình bên dưới.

excel, tuyệt chiêu sử dụng thành thạo hàm nhân trong excel chuyên nghiệp

Các hàm excel cơ bản, hàm nhân trong Excel – hàm TODAY

10. Sử dụng hàm DAY, MONTH, YEAR

Hàm DAY được sử dụng để trả về giá trị là ngày trong ô Excel. Giá trị là ngày được trả về ở dạng số nguyên dương từ 1 đến 31.

Cú pháp hàm DAY: =DAY(serial_number)

Trong đó serial_number là đối số bắt buộc, là giá trị ngày mà bạn muốn tách ra.

Lưu ý: Excel hiện lưu trữ thời gian ngày tháng ở dạng số serial liên tiếp. Theo mặc định thì ngày 01/01/1900 là 1 và những số sau là từ 1 tính trở đi.

Ví dụ, tìm giá trị ngày của các khoảng thời gian như trong bảng sau:

excel, tuyệt chiêu sử dụng thành thạo hàm nhân trong excel chuyên nghiệp

Các hàm excel cơ bản, hàm nhân trong Excel – hàm DAY

Hàm MONTH được sử dụng để trả về giá trị là tháng trong ô Excel. Giá trị là tháng được trả về ở dạng số nguyên dương từ 1 đến 12.

Cú pháp hàm MONTH: =MONTH(serial_number)

Trong đó serial_number là đối số bắt buộc, là giá trị tháng mà bạn muốn tách ra.

excel, tuyệt chiêu sử dụng thành thạo hàm nhân trong excel chuyên nghiệp

Các hàm excel cơ bản, hàm nhân trong Excel – hàm MONTH

Hàm YEAR được sử dụng để trả về giá trị là năm trong ô Excel. Giá trị là tháng được trả về ở dạng số nguyên dương từ 1.

Cú pháp hàm YEAR: =YEAR(serial_number)

Trong đó serial_number là đối số bắt buộc, là giá trị năm mà bạn muốn tách ra.

excel, tuyệt chiêu sử dụng thành thạo hàm nhân trong excel chuyên nghiệp

Các hàm excel cơ bản, hàm nhân trong Excel – hàm YEAR

11. Sử dụng hàm AVERAGE trong excel

Cú pháp sử dụng: AVERAGE(Number1, [Number2], [Number3],…)

Các thành phần trong cấu trúc của hàm AVERAGE trong Excel được giải thích như sau:

 • Number1: bắt buộc
 • Number2, Number3,… là số tùy chọn.

Hàm AVERAGE trong Excel có tối đa 256 đối số, có thể là số, tham chiếu ô có chứa số, tên hoặc phạm vi. Một đối số tham chiếu ô hoặc một phạm vi có chứa giá trị logic, văn bản hay ô rỗng thì các giá trị đó sẽ bị bỏ qua, trừ những giá trị 0 hoặc đã được nhập trực tiếp vào danh sách đối số.

excel, tuyệt chiêu sử dụng thành thạo hàm nhân trong excel chuyên nghiệp

Các hàm excel cơ bản, hàm nhân trong Excel – hàm AVERAGE

IV. Cách sửa lỗi công thức Excel không tính toán và tự động cập nhật

excel, tuyệt chiêu sử dụng thành thạo hàm nhân trong excel chuyên nghiệp

Cách sửa lỗi công thức Excel không tính toán và tự động cập nhật

1. Sửa lỗi công thức không tính toán tại một số ô

Nguyên nhân của hiện tượng này là do định dạng ô dữ liệu đang kiểu Text vì vậy, khi lập công thức tính toán thì ô đó không không hiển thị kết quả mà thay vào đó là hiển thị công thức.

Để khắc phục lỗi này thực hiện như sau: Xóa công thức ban đầu => Chọn cột tính công thức => Nhấn chuột phải => chọn cột Format Cell…

Khi cửa sổ Format Cells xuất hiện => Chọn vào tab Number => Chọn General ở cột bên trái > Nhấn OK.

2. Sửa lỗi công thức tại mỗi ô không tự động cập nhật

Khi bạn lập xong công thức trong một ô mẫu, sau đó kéo công thức này để áp dụng cho những ô phía dưới nhưng kết quả lại không thay đổi theo những ô dưới đó. Lúc này, với mỗi ô ban hãy nhấn phím F9 để công thức được cập nhật.

V. 14 mẹo tiết kiệm thời gian khi dùng Microsoft Excel

1. Sử dụng mẫu

Excel hiện nay cung cấp cho người dùng nhiều mẫu thiết kế tiện lợi cho một số công việc. Việc sử dụng mẫu tự thiết kế của Excel giúp bạn tiết kiệm thời gian, trình bày khoa học và thông minh. Những mẫu hay được sử dụng nhất là mẫu theo dõi, báo cáo, lịch, kế hoạch.

2. Cố định hàng và cột trong Excel

Muốn thực hiện cố định hàng và cột bạn làm theo hướng dẫn sau:

Vào tab View => chọn Freeze Panes sau đó chọn:

 • Freezze Panes để cố định cả hàng và cột đầu tiênđóng băng cả hàng trên cùng và cột đầu tiên.
 • Freeze Top Row cố định hàng trên cùng của bảng tính.
 • Freeze First Column cố định cột đầu tiên của bảng tính.

Để bỏ những cố định này, chọn lệnh Freeze Panes => Unfreeze Panes.

3. Sử dụng Fill Handle trong Excel

Fill Handle là cách để điền vào ô trống những giá thị thwo một trật tự cho trước bằng cách kéo chuột đến những ô khác. Ví dụ, bạn muốn điền dãy số lẻ từ 1 đến 49, nhấn 1 vào ô thứ nhất, 3 vào ô thứ 2, chọn cả 2 ô rồi để chuột sao cho xuất hiện dấu cộng liền màu đen, kéo chuột xuống những ô phía dưới để điền các giá trị tương ứng.

4. Chuyển đổi giữa cột và hàng trong Excel

Khi tạo xong được một bảng dữ liệu nhưng bạn lại nhận ra đổi cột cho hàng thì quan sát sẽ trực quan hơn, khi này dùng cách chuyển đổi giữa hàng và cột sẽ giúp tiết kiệm thời gian và tránh những sai sót. Dưới đây là cách chuyển đổi:

 • Bước 1: Mở file Excel cần chuyển
 • Bước 2: Bôi đen những hàng hoặc cột cần chuyển, nhấn ctrl + C
 • Bước 3: Di chuyển tới vị trí đặt bảng mới, nhấn chuột phải chọn Paste Special.
 • Bước 4: Trong hộp thoại Paste Special tích vào ô Transpose. Nhấn OK để kết thúc.

excel, tuyệt chiêu sử dụng thành thạo hàm nhân trong excel chuyên nghiệp

Chuyển đổi giữa cột và hàng trong Excel

5. Truy cập máy tính trong Excel

Excel cho phép thêm máy tính vào cả dải Ribbon và thanh công cụ Quick Access.

Để thêm máy tính vào, ta thực hiện như sau:

 • Chọn File => Options=>Customize Ribbon (thêm vào dải Ribbon) hoặc Quick Access Toolbar (nếu thêm vào Quick Access).
 • Trong Choose commands from: => All Commands => Calculator => Add

6. Liên kết các tab hoặc các cột trong Excel

Nếu tập tin Excel có chứa nhiều bảng tính với dữ liệu được tham chiếu chéo với nhau thì việc tạo một liên kết trực tiếp giúp truy cập nhanh hơn. Điều này đặc biệt hữu ích khi chia sẻ bảng tính với người khác để họ di chuyển đến dữ liệu được tham chiếu nhanh chóng. Muốn làm được vậy thực hiện thao tác:

 • Chọn ô chứa dữ liệu muốn liên kết
 • Nhấn chuột phải chọn Hyperlink
 • Cửa sổ pop-up hiện ra, chọn Place in this Document
 • Nhập văn bản để hiển thị trong ô đó, nhập vào một tham chiếu ô cụ thể nếu muốn và bảng tính với dữ liệu đang liên kết đến và nhấn OK để kết thúc.

7. Sử dụng phím tắt trong Excel

Dưới đây là một số phím tắt Excel mà bất cứ ai cũng phải nằm lòng

 • ‘F4 hoặc Fn + F4’: lặp lại lệnh cuối cùng.
 • ‘Alt + H, E, A’: xóa nội dung, định dạng, dữ liệu đính kèm khác trong ô được chọn
 • ‘Ctrl + W’: đóng bảng tính.
 • ‘Ctrl + O’: mở bảng mới
 • ‘Ctrl + Shift + :’: nhập thời gian hiện tại
 • ‘Ctrl + ;’: nhập ngày hiện tại
 • ‘Shift + F9’: tính các bảng tính đang hoạt động
 • ‘Shift + Tab’: di chuyển đến ô trước hoặc tùy chọn
 • ‘Ctrl + Home’:di chuyển đến đầu bảng tính
 • Ctrl + Page Down: di chuyển đến bảng tiếp theo trong một file Excel
 • Ctrl + Page Up để di chuyển đến bảng tính trước đó

8. Làm việc với AutoSum trong Excel

Tính năng AutoSum nằm trên tab Home và cung cấp cho người dùng những công thức phổ biến nhất như thêm, đếm, tính trung bình cộng, tìm số có giá trị lớn nhất (max) hoặc nhỏ nhất (min).

9. Sử dụng Conditional formatting đơn giản

Để hình dung tính năng này, hãy cùng xét một ví dụ. Bạn có một bảng dữ liệu khảo sát và các câu trả lời là Yes và No. Bạn muốn đánh dấu 2 câu trả lời này với màu sắc khác nhau thì thực hiện:

 • Bước 1: Chọn các ô chứa câu trả lời
 • Trên tab Home, bấm Conditional Formatting => Highlight Cells Rules => Text That Contains.
 • Nhập từ Yes hộp trái và chọn định dạng ở hộp phải, lặp lại với câu trả lời No.
 • Nhấn OK để kết thúc.

10. Chèn biểu đồ nhanh chóng rong Excel

Để vẽ biểu đô cho cột Tiền và Tăng như trong bảng, thực hiện các bước sau:

 • Chọn dữ liệu cần vẽ bảng
 • Bấm vào hình vuông dưới cuối phần chọn dữ liệu, chọn tab Chart và chọn định dạng chart mong muốn.
 • Nhấn OK để hoàn thành

excel, tuyệt chiêu sử dụng thành thạo hàm nhân trong excel chuyên nghiệp

Chèn biểu đồ nhanh chóng trong Excel

11. Sắp xếp với các bộ lọc trong excel

Excel cho phép bạn có thể tùy ý sắp xếp bảng dữ liệu theo một trật tự nhất định. Muốn sắp xếp thì thực hiện như sau:

 • Chọn toàn bộ trang tính
 • Trên tab Home, nhấp Sort & Filter => Filter.

Lúc này ở hàng đầu tiên của mỗi cột sẽ xuất hiện các mũi tên và người dùng có thể sắp xếp toàn bộ trang tính thoe cách của riêng họ như từ bé đến lớn, theo ABC, theo ngày tháng, theo từ lớn xuống bé,… mà không làm thay đổi nội dung trong các hàng và cột.

12. Sử dụng Format Painter trong Excel

Trong Excel, công cụ này cho phép bạn tạo định dạng tương tự từ một hoặc nhiều ô cho những ô khác chỉ bằng một nhấp chuột.

 • Chọn ô, nhóm ô, hàng, cột mà muốn sao chép định dạng từ đó.
 • Trên tab Home, nhấp Format Painter.
 • Chọn ô, nhóm ô, hàng, cột mà muốn áp sao chép định dạng.

13. Chuyển đổi và xem các cửa sổ trong Excel

Bạn đang làm việc với nhiều cửa sổ Excel cùng một lúc và muốn chúng xuất hiện trên cùng một màn hình máy tính. Muốn thực hiện như vậy thì hãy làm theo thao tác:

Vào tab View và chọn các tùy chọn này:

 • Arrange All: sắp xếp tất cả các workbook đang mở trên một màn hình, có thể chọn chế độ xem ngang và dọc.
 • View Side by Side: chọn hai workbook đang mở để đặt cạnh hay chồng lên nhau.
 • Switch Windows: Nhấp vào nút này khi mở nhiều workbook Excel cùng một lúc và muốn chuyển đổi nhanh chóng giữa chúng.

14. Cài đặt các add-in tiện dụng trong Excel

Chọn tab Insert => Store. Sau đó có thể kiểm tra các công cụ trong Excel theo danh mục. Ví dụ, danh mục Productivity có chứa các add-in về thư viện template mẫu và tự động hóa tài liệu; danh mục Project Management có chứa add-in cho biểu đồ Gantt và cả bộ đếm thời hoạt động.

Thông qua bài viết về hàm nhân trong Excel mong rằng sẽ giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về hàm nhân Excel, các phép toán trong Excel và các hàm cơ bản khác trong Excel. Thành thạo tin học văn phòng, cách sử dụng hàm tính toán trong Excel là một trong những kỹ năng cơ bản của con người thời đại hiện nay.

Đăng bởi: đạt Nguyễn