Kiến Thức

Việt Nam đặt mục tiêu chuyển đổi số quốc gia vào năm 2030

Ngày 03/06/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 749/QĐ-TTg phê duyệt “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030”, đặt mục tiêu nằm trong Top 50 quốc gia dẫn đầu về phát triển Chính phủ điện tử.

việt nam đặt mục tiêu chuyển đổi số quốc gia vào năm 2030

Mục tiêu chuyển đổi số quốc gia

1. Mục tiêu chuyển đổi số quốc gia

Chương trình chuyển đổi số quốc gia đặt ra mục tiêu kép: chuyển đổi quốc gia một cách tổng thể trên ba trụ cột chính phủ số, kinh tế số và xã hội số và thúc đẩy ngành CNTT-TT Việt Nam có tư duy và năng lực “vươn ra toàn cầu” cùng với bộ chỉ số cơ bản để đo lường.

Cụ thể, mục tiêu cơ bản đến năm 2025 là phát triển chính phủ số để nâng cao hiệu quả, hiệu quả hoạt động. Trên cơ sở đó, 80% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 được cung cấp thông qua các phương tiện, trong đó có thiết bị di động. 90% văn bản cấp bộ, cấp tỉnh, 80% văn bản cấp huyện, 60% văn bản cấp xã được xử lý trên môi trường mạng (trừ văn bản thuộc phạm vi bí mật Chính phủ). 100% cơ sở dữ liệu quốc gia, bao gồm cơ sở dữ liệu về Dân cư, Đất đai, Đăng ký kinh doanh, Tài chính, Bảo hiểm làm nền tảng phát triển chính phủ số được thiết lập đầy đủ, liên thông và dùng chung giữa các tổ chức công. Dữ liệu không mật của các cơ quan công quyền sẽ từng bước được đưa vào sáng kiến ​​dữ liệu mở quốc gia để cung cấp dữ liệu mới nhất, khai báo một lần, đầy đủ vòng đời để cung cấp dịch vụ công kỹ thuật số cho người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội. Một mục tiêu quan trọng khác là nâng cao thứ hạng EGDI của Việt Nam trong top 70 quốc gia hàng đầu thế giới.

Về phát triển kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế thông qua thúc đẩy nền kinh tế số với mục tiêu chiếm ít nhất 20% GDP vào năm 2025; đóng góp của kinh tế số trong từng lĩnh vực tối thiểu 10%; phấn đấu năng suất lao động hàng năm tăng ít nhất 7%; Việt Nam lọt top 50 quốc gia dẫn đầu về chỉ số công nghệ thông tin (IDI), top 50 quốc gia dẫn đầu về chỉ số cạnh tranh toàn cầu (GCI) và top 35 quốc gia dẫn đầu về chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII)…

2. Tiến trình thực hiện chương trình chuyển đối số quốc gia tầm nhìn 2030

việt nam đặt mục tiêu chuyển đổi số quốc gia vào năm 2030

Tiến trình thực hiện chương trình chuyển đối số quốc gia

Đối với phát triển hạ tầng kỹ thuật số, nhóm nhiệm vụ đòi hỏi cao là: sẵn sàng hỗ trợ và khai thác khả năng kết nối lớn và tạo dữ liệu lớn; cung cấp khả năng giám sát chất lượng dịch vụ mạng cho đến một nút mạng duy nhất; và tăng cường an ninh mạng thông qua việc áp dụng nguyên tắc “bảo mật theo thiết kế”.

Để thực hiện các nhiệm vụ này, 4 giải pháp cụ thể được ưu tiên hàng đầu là: Xây dựng và phát triển hạ tầng băng rộng; nâng cấp mạng di động thế hệ thứ tư (4G) và triển khai mạng di động thế hệ thứ năm (5G), triển khai hỗ trợ kép 4G và 5G cho các thiết bị di động và nâng cao tỷ lệ sử dụng điện thoại thông minh; mở rộng kết nối Internet trong nước, nâng cao tỷ lệ sử dụng tên miền .vn; phát triển cơ sở hạ tầng mạng Internet of Things (IoT) và tích hợp các cảm biến thông minh để chuyển đổi cơ sở hạ tầng truyền thống thành một thành phần quan trọng của cơ sở hạ tầng kỹ thuật số. Trong nhóm nhiệm vụ này, việc phổ cập điện thoại thông minh (mỗi người dân một điện thoại thông minh) và phổ cập cơ sở hạ tầng băng thông rộng (mỗi hộ gia đình một sợi cáp quang) có tầm quan trọng to lớn trong việc thúc đẩy chuyển đổi số.

Bên cạnh đó, để tạo các khối xây dựng làm nền tảng cụ thể cho chuyển đổi số, Chương trình chuyển đổi số quốc gia đã xác định các nhóm nhiệm vụ, giải pháp về phát triển nền tảng số; tạo niềm tin và đảm bảo an ninh mạng; để thúc đẩy hợp tác quốc tế, R&D và đổi mới trong môi trường kỹ thuật số.

Ngoài ra, Chương trình đã xác định 08 lĩnh vực ưu tiên chuyển đổi số cao gồm: Y tế, Giáo dục, Tài chính – Ngân hàng, Nông nghiệp, Giao thông vận tải, Năng lượng, Tài nguyên và Môi trường, Sản xuất công nghiệp.

3. Cơ chế triển khai chương trình chuyển đổi số quốc gia

việt nam đặt mục tiêu chuyển đổi số quốc gia vào năm 2030

Cơ chế triển khai chương trình chuyển đổi số quốc gia

Về cơ chế điều phối tổng thể triển khai Chương trình, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ nêu rõ, Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử được giao nhiệm vụ soạn thảo chiến lược, cơ chế, chính sách thúc đẩy chuyển đổi số hướng tới chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số; giám sát, điều phối tổng thể triển khai Chương trình chuyển đổi số quốc gia.

Ban Chỉ đạo về Chính phủ điện tử của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm giám sát, điều phối các sáng kiến ​​chuyển đổi số trong các bộ, ngành, địa phương.

Trong quá trình thực hiện, nếu quy trình có yêu cầu thay đổi đột xuất cấp Thủ tướng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định cuối cùng. Trường hợp phát sinh yêu cầu thay đổi đột xuất ở cấp bộ, ngành, cấp tỉnh, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo về Chính phủ điện tử của tổ chức tương ứng có trách nhiệm tham mưu cho cấp có thẩm quyền quyết định cuối cùng.

Nguyễn Cúc

Đăng bởi: Huỳnh Ái Lệ