I. Các khái niệm về bán hàng và quản trị bán hàng II. Quan niệm về nghề bán hàng III. Quá trình phát triển của nghề bán hàng 1. Thời kỳ trước khi bắt nguồn (trước năm 1750) 2. Thời kỳ bắt nguồn (1750 – 1870) 3.Thời kỳ phát ...

1. Thiết lập các mục tiêu chi tiết, rõ ràng 2. Thiết lập sự cân bằng giữa công việc với cuộc sống 3. Sự thay thế và dịch chuyển trong kinh doanh 4. Hợp lý hóa các quy trình 6. Quyết định mua hoặc thuê những tài sản mới ...

I. Liên kết về mặt quản trị đối với thị trường II. Nguồn tài năng lãnh đạo III. Quản trị đội ngũ chào hàng IV. Quản trị hành chính V. Tiếp thị VI.Bán hàng bằng cách trực tiếp tiếp xúc VII. Tài chính VIII. Quan hệ IX. Quan hệ ...

I. Cách thức bán được hàng được giá II. Giải đáp các thắc mắc của khách hàng III. Cách gọi điện chào hàng ngẫu nhiên IV. Đạt đến thỏa thuận và ký hợp đồng V. Nghệ thuật chào giá – báo giá VI. Nguyên tắc và kinh nghiệm rút ...