I. Tại sao phải viết đơn xin nghỉ việc II. Quy trình xin nghỉ việc đúng luật 1. Thông báo xin nghỉ việc 2. Nộp đơn xin nghỉ việc cho người quản lý 3. Xin xác nhận của phòng nhân sự 4. Bàn giao tài sản và công việc ...